Kjerneprosesser – produktutvikling

Kjerneprosesser er definisjonen på alle prosesser som representerer vår kjernekompetanse. Dette inkluderer prosessene for produktutvikling, innfrielse av ulike kundekrav samt kundeservice.

Kjerneprosesser – produktrealisering

Produktutvikling

Produktutvikling omhandler prosessen å utvikle nye produkter, samt endre og modifisere eksisterende design. Den innbefatter prosesser for planlegging og kontroll, identifisering og dokumentasjon av produktkrav, planlegging, evaluering og sammenligning av resultat, samt vurdering av hvorvidt produktet tilfredsstiller kravet til anvendelsesområdet.

Salg, logistikk og produktrealisering

Prosessene salg, logistikk og produktrealisering beskriver hvordan vi realiserer kundens behov.

Vi gjør følgende for å sikre at kundens krav og behov blir oppfylt:

 • Fastsette krav og behov 
 • Utarbeider tilbud 
 • Sjekker ordre og tilhørende dokumentasjon
 • Sjekker leveringstider
 • Tilpasser produkter til spesifikke krav
 • Planlegger innkjøp av materialer
 • Planlegger og kontrollerer produksjon av komponenter og ferdige produkter 
 • Ettermonterer komponenter
 • Administrerer tilhørende produkter
 • Planlegger frakt / levering
 • Pakker og sender

Kundeservice

Prosessen service, beskriver håndtering og salg av reservedeler og hvordan serviceavdelingen fungerer. Den beskriver hvordan våre serviceteknikere feilsøker og utfører reparasjoner samt hvordan vedlikeholdsarbeidet gjennomføres. Prosessen beskriver også hvordan garantier og vedlikeholdsavtaler betjenes og hvordan vi skal håndtere avfall.