Skrueblåsemaskiner fra Kaeser sørger for høyere effektivitet i renseanlegget i kommunen Cochem
Cochem kommune

Bra for miljøet

Spill av film
Takket være en skrueblåser fra KAESER fungerer renseanlegget i Treis Karden nå mer effektivt og er dermed mer miljøvennlig.

Cochem kommune organiserer renseanleggene på en svært innovativ måte og ser alltid etter muligheter til å bli enda mer effektivt. Takket være den nye skrueblåseren flyter det nå i Treis Karden 344 liter rent vann i Mosel per sekund, og belastningen på kommunekassen blir mindre.

Renseanlegget i Treis Karden er en Sequencing Batch Reactor (SBR-anlegg). Det betyr at avløpsvannet bearbeides partivis. En syklus i et basseng varer rundt 300 minutter. Vannivået ligger på ca. 5,5 meter ved et fysisk trykk på omtrent 570 mbar under drift. I tillegg må man ta hensyn til at mengden avløpsvann som renner gjennom, varierer sterkt med årstidene. Mens mange turister og vinbønder i Mosel-regionen gir større mengder om sommeren, er vannmengdene betydelig mindre i vintermånedene. Forøvrig veksler trykket mellom 480 og 570 mbar (overtrykk) avhengig av vannivået i SBR-anlegget.

Tidligere ble det brukt en blåsemaskin, som operatørene også var svært fornøyde med, på renseanlegget i Treis Karden. Renseanlegget har med en bassengdybde på seks meter en relativt gjennomsnittlig vanndybde for renseanlegg siden den optimale innblåsingsdybden i Tyskland er maksimalt fem meter. På denne vanndybden er luftinnføringen optimal. Under disse forholdene lovte de nye skrueblåserne på grunn av den nye konstruksjonen og teknikken en klar innsparing i energikostnadene og reduserte lydutslippsverdier i forhold til den forrige løsningen.

Tydelige kostnadsfordeler

Cochem kommune bestemte seg derfor for å installere på prøvebasis en skrueblåser av typen FBS med en leveringsmengde på opp til 67 m³/min som skulle ta over oppgavene til blåsemaskinen. Selve anlegget har en skrueblokk med et fortrykk på 650 mbar (overtrykk), som samsvarer svært godt med systemet.

De nye skrueblåserne har derfor flere fordeler. Sammenlignet med tradisjonelle blåsemaskiner er de, avhengig av driftsbetingelsene, opp til 35 prosent mer effektive, og gir også betydelige fordeler hva energi angår, sammenlignet med mange skrueblåsere og turbovifter som finnes på markedet. Denne energisparingseffekten er blant annet takket være det forhåndskomprimerte interne trykket i skrueblåseren, som allerede ligger ganske nær trykket i systemet. Dermed unngås såkalt overkomprimering. Den oppstår hvis skrueblåseren, på grunn av innvendige geometriske forhold, genererer et høyere trykk enn kloakkanlegget trenger. Dette reduserer energifordelen til dette komprimeringsprinsippet, og i verste fall forsvinner den helt.

Kaeser trykkluftstasjon med kompressorene i serien FB 620 Plus og FB 660 S
FBS-skrueblåseren i renseanlegget Treis Karden skal erstatte blåsemaskinene som er brukt til nå.
Varig effektivitet

Rotorene er beleggfrie slik at effektiviteten forblir uendret, også ved årelang drift. Blokkonseptet, som det er søkt patent på, gir flere fordeler som forsterker energisparingsfordelen og øker den spesifikke effekten til hele anlegget. Det gjør blant annet at maskinen kan drives mer effektivt enn andre skrueblåsere også med lavere turtall, slik at den kan brukes i et bredere reguleringsområde enn det som er vanlig på markedet. Dessuten leveres skrueblåserne som komplett anlegg. Det betyr at kompressoren er utstyrt med den integrerte styringen Sigma Control 2, samt all nødvendig effektelektronikk som frekvensomformer. Siden frekvensomformeren allerede er programmert og det komplette anlegget er prøvekjørt på fabrikken, gjør det installasjonen mye enklere.

Styringen sørger forøvrig for en konstant omfattende overvåkning av anlegget og gjør samtidig enkel og kostnadseffektiv integrering i de eksisterende prosessledelsessytemene i renseanlegget mulig. Integreringen kan gjøres på konvensjonell måte via potensialfrie kontakter eller også via Profibus DP og Ethernet. Fordi renseanlegg allerede er utstyrt med de nyeste prosesstyringene og har Profibus DP, innlemmes anleggskonseptet sømløst i den fremtidsrettede renseanleggdriften. Her sparer man ytterligere kostnader takket være den enkle installasjonen og oppstarten.

Gjennomtenkt konstruksjon

Skrueblåserne har også andre fordeler som merkes på energiforbruket og dermed på kostnadene. De har et internt kjølekonsept som gjør den energikrevende bruken av oljepumpe og oljekjøler overflødig. I tillegge til dette er de utstyrt med et effektivt tetningskonsept som garanterer en langvarig tetthet, også uten undertrykkspumpe. Bortfall av hjelpeaggregater og oljesirkulasjonssmøring øker i tillegg levetiden og påliteligheten til maskinene. Kjøle- og prosessluften suges inn uavhengig av hverandre fra utsiden av huset og gir en optimal kjøling og effektivitet. Dette fører til større utnyttbar luftmassestrøm med samme ytelse. Viftene er enkle å installere, de sørger for sikker permanent drift, de er svært robuste og varer lenge. Takket være en gjennomtenkt plassering av komponentene er både oppstilling på vegg og oppstilling side ved side mulig. Det gir en enkel og kostnadsbesparende mulighet for vedlikehold kombinert med plassbesparende oppstilling.

Selv om skrueblåseren er et komplett anlegg, kunne og måtte den leveres og installeres i enkeltdeler i Treis Karden fordi renseanlegget hadde en ettermontert slampresse som begrenset tilgangen til blåserkjelleren. Mens anlegget er i gang er det ikke mulig å sette slampressen ut av drift. På grunn av moduloppbygningen til skrueblåseren var dette likevel ikke noe problem. Blåseren ble demontert og montert igjen i selve rommet og deretter satt i drift.

Fordi den eksisterende blåsemaskinen allerede var relativt energieffektiv for sin klasse og renseanlegget har vekslende vannivå, lå målet for innsparingen i Treis ikke på maksimalverdien. På grunn av det vekslende vannivået (ved et maksimalt mottrykk på 570 millibar) ble det tidvis oppnådd 25 prosent energiinnsparing i forhold til blåsemaskinen. Verdiene ble målt og bekreftet av et lokalt ingeniørkontor.