Klaringsbasseng til renseanlegg for avløpsvann i Manching.
Blåsere for oksygentilførsel i aktivslambasseng

Dekk luftbehov på en mer fleksibel og effektiv måte.

Kommunal behandling av avløpsvann – Manching

Erstatning av den gamle kompressoren ved et kommunalt renseanlegg med fokus på energisparing og høy toleranse ved kortvarige trykkluftvariasjoner. 
Trykkluftproduksjon fra én leverandør for å gi økt tilgjengelighet er løsningen.

Oppgave:

Ved et kommunalt renseanlegg for avløpsvann (for 41 000 innbyggere) var tiden inne for å erstatte den gamle trykkluftkompressoren. 

Da nye maskiner skulle kjøpes inn, var det viktig å kunne spare energi samt å ha høyere toleranse for kortvarige trykkvariasjoner. Videre lå fokus på et stort reguleringsområde, som gjør det mulig å dekke hele luftbehovet så effektivt som mulig.
Trykkluften produseres sentralt og ledes til sonene som skal luftes, via en felles rørledning ved bruk av reguleringsskyvere for utskilling.

Løsning:

Det første skrittet for prosjektingeniørene hos KAESER var å formidle de nødvendige driftsdataene. Disse omfatter volumstrømmens og driftstrykkets utvikling over tid. Resultatene viste at størst mulig regulerbarhet og energisparing kunne oppnås ved belastningsfordeling på flere maskiner med hensyn til effekt og driftstype.

En trykkdifferanse på 560 mbar ga et reguleringsområde på 280–3150 m³/t, dvs. et innstillingsområde på mer enn 1 : 11. To blåsemaskiner av typen DB 236C-OFC (med frekvensomformer) og to DB 236C-STC (med Y/D-starter) ble installert. En overordnet kompressorstyring av typen SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordinerer driften til de enkelte maskinene som er koblet sammen etter behov og så effektivt som mulig. Styringen SAM har en programvare som er spesielt tilpasset driftsegenskapene til lavtrykkskompressorer.
I forbindelse til prosesstyringssystemet utfører styringen en variabel trykkregulering.

Et nytt Kaeser trykkluftsystem erstatter det gamle trykluftanlegget i Manching.
Resultat:

I følge sjefen for avløpsvannet er det svært nyttig å få behovsstyrt trykkluft fra én leverandør for renoveringsformål. 

Det reduserer ikke bare antallet kommuniserende og fysiske grensesnitt, men kombinerer også kompetansen for maskin- og styringsteknologi til færre brukere.

Nytt blåseanlegg fra Kaeser Kompressoren i renseanlegget i Manching.