Bunnen av en plastboks produsert av Fürst GmbH.
Fürst GmbH

Mangfoldig bærekraft

Mangfoldig bærekraft!

Har du sett bunnen av plastboksen som du kanskje knasker vingummibjørner, kjeks eller vafler fra? Knapt noen gjør det, men bak det som er å se der, kan det gjemme seg en tysk produsent som med sin intelligente trykkluftløsning også kan være av interesse for deg.

Når du ser på bunnen av boksen, ser du kanskje logoen til firmaet Fürst. En familiebedrift som drives av tredje generasjon, med hovedproduksjonsanlegg i Hallerndorf i Franken i Tyskland og avdelinger i Frankrike. Nylig ble Fürst sertifisert i henhold til energiforvaltningsretningslinjen ISO 50001, og dermed ble alle interne prosesser kontrollert, modernisert og forbedret. Resultatet var en betydelig kostnadsbesparelse. I forbindelse med denne sertifiseringen ble også trykkluftforsyningen modernisert. Ved siden av betydelig færre energioppgaver er bedriften nå fremtidsrettet og også forberedt på best mulig måte med tanke på Industrie 4.0.

Høyeste kvalitetskrav og effektivitet

Fürst produserer emballasje til næringsmiddelindustrien ved hjelp av sprøytestøping. Det betyr at produktet og hele produksjonsprosessen må oppfylle de høyeste kvalitetskravene. Samtidig krever en produksjon i Tyskland meget høy effektivitet for å kunne være konkurransedyktige på det svært konkurranseutsatte internasjonale emballasjemarkedet.

Nadja Fürst er datteren til den nåværende firmainnehaveren og dermed fjerde generasjon som nå står klar til å overta. Hun er ansvarlig for kvalitetssikring i bedriften. "For oss har kvalitet høyeste prioritet. Dessuten er bærekraft også særdeles viktig", sier hun. "Ikke bare når det gjelder produktene våre, men også i produksjonsprosessen. Så når vi sørger for at våre beholdere er tykke, tåler oppvaskmaskin og kan brukes på nytt og dermed kan ha lengst mulig levetid, sørger vi også for ressurssparing i produksjonsprosessen."

Produksjon ved hjelp av pneumatikk hos Fürst GmbH.
Trykkluft som hoveddriftsform

Fürst bruker trykkluft overalt i produksjonen. Fra materialtransport til renblåsing og når de ferdige produktene skal tas av. Den brukes til vakuum også. Som hoveddriftsform utgjør den en stor post i regnskapet. Da er det nærliggende at Nadja Fürst ville ha en trykkluftforsyning som er mest mulig energibesparende, men også pålitelig og av høyeste kvalitet.

Etter en grundig trykkluftrevisjon som detaljert avdekket behovet til bedriften, ble trykkluftstasjonen hos Fürst planlagt etter teknologiens nyeste standard, inkludert alle egenskapene en moderne stasjon bør ha. Naturligvis er en pålitelig trykkluftforsyning av høy kvalitet, effektivitet og reduksjon av energikostnadene det viktigste.

Økt potensial takket være SIGMA AIR MANAGER 4.0

Ved å installere en ny kompressor som var tilpasset trykkluftbehovet, ble trykkluftforsyningen mer effektiv, og ved å montere trykkholdesystemer og nye tørkere ble det realisert et konsept for permanent sikring av trykkluftkvaliteten.

Før ombyggingen hadde trykkluftstasjonen hos Fürst ingen overordnet styring. Installasjonen av en Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) åpner nå for flere muligheter med tanke på økt effektivitet, vedlikeholdsvennlighet, nettverkstilkobling og styring i samsvar med Industrie 4.0, med mulighet for forebyggende vedlikehold senere.

Kompressorer og komponenter for trykkluftbearbeiding med integrerte industristyringer, som kan videresende dataene til en overordnet styring, danner grunnlaget for dette. Denne overordnede styringen SAM 4.0 kan samtidig overvåke komponentene, omgivelses- og produksjonsbetingelsene og tilpasse den genererte trykkluftmengden nøyaktig etter det aktuelle driftsbehovet. Den optimerer blant annet trykkvaliteten, justerer matekapasiteten på kompressorstasjonen automatisk til varierende trykkforbruk, optimerer energieffektiviteten omfattende basert på reguleringstap, koblingstap, trykkfleksibilitet, og klargjør trykkluftstasjonen til fremtidig service, f.eks. forebyggende vedlikehold (Predictive Maintenance). I tillegg gir styringen mulighet for fjerndiagnose. Det betyr at når operatøren ønsker det, sendes dataene kontinuerlig til et Machine Operation Center hos produsenten der de overvåkes. Den overordnede styringen analyserer den aktuelle situasjonen på egen hånd og sender eventuelt en melding til serviceteamet, direkte til montøren på stedet eller til det sentrale datasenteret.

Alt dette øker driftssikkerheten og effektiviteten, samtidig som det reduserer energikostnadene og livssykluskostnadene.

Den overordnede styringen er i tillegg designet for potensiell vekst ved trykkluftstasjonen. En enkel programvareoppgradering gjør det mulig med utvidelse uten ekstra investeringer i ny maskinvare. Slik kan nye komponenter kobles til den overordnede styringen SAM 4.0 via det Ethernet-baserte SIGMA NETWORK og integreres i konsepter og i forbindelse med Industrie 4.0.

Kompressorstasjon fra Kaeser hos Fürst GmbH.
Energikostnadsbesparelse med hjelp av varmegjenvinning

Tiltakene som er gjennomført, fører til en strømbesparelse på rundt 14 500 euro i året.

Med den nye trykkluftstasjonen har Fürst for første gang også muligheten til å utnytte varmegjenvinning. Med spillvarmen fra kompressorene, som oppstår under trykkluftgenereringen, kan kontorlokalet varmes opp, noe som sparer fyringsolje. Dette fører til en ytterligere energikostnadsbesparelse på rundt 5 400 euro per år.

Nadja Fürst er svært fornøyd med det nye anlegget og er allerede meget spent på den videre utviklingen. "Det er til syvende og sist vi som bestemmer hvordan vi håndterer et produkt og dermed hvordan vi omgås ressursene som vi har til rådighet", sier hun. "Om vi kaster produkter eller bruker dem på nytt, hvordan vi fremstiller produkter og omgås ressursene – bærekraftighet begynner i hodet."

Her finner du produktene: