Kaeser booster i det tyske senteret for luft og romfart (DLR)
Det tyske senteret for luft og romfart (DLR)

Karbonfiber – ingenting brenner fast.

Trykkluft- og nitrogenforsyning fra KAESER for forskningsautoklaver.

Senteret for teknologi for vektbesparende konstruksjon hos det tyske senteret for luft- og romfart forsker på metoder for tidsbesparende, helautomatisk serieproduksjon av karbonfiberkomponenter. Med tungt utstyr. Og kompetanse fra Kaeser.

Enten det gjelder fly, bil eller sykkel: I dag bygger man lett med tanke på energieffektivitet. Fremtidsmaterialet CFRP, karbonforsterket plast, spiller en viktig rolle i den forbindelse.

Senteret for teknologi for vektbesparende konstruksjon (ZLP) hos det tyske senteret for luft- og romfart (DLR) i Stade forsker på metoder for å gjøre tidsbesparende, helautomatisk serieproduksjon av CFC-komponenter (opptil 100 000 per år) av høy kvalitet mer lønnsomt og interessant for andre bruksområder også. ZLP bruker her teoretisk kunnskap fra laboratoriet i industriell målestokk for å undersøke effekter på materialet eller anlegget i original størrelse. I den forbindelse blir praktiske situasjoner fullstendig simulert. Og det skjer i forskningsautoklaver.

Trykkluft- og nitrogenforsyning fra KAESER for forskningsautoklaver
En koloss – den største forskningsautoklaven i verden.

En autoklave er en ovn der materialer kombineres ved høy temperatur og under trykk, dvs. at den fungerer som en trykkoker der f.eks. flyskrogdeler, vinger eller sideror kan fremstilles og analyseres fullstendig. Med en utvendig lengde på 27 m og en utvendig diameter på 6,50 m er de 181 tonn tunge rørene et imponerende syn.

Transporten – en logistisk utfordring.

Autoklaven måtte transporteres fra fabrikken i Coesfeld til Stade. Den første etappen gikk til innlandshavnen i Coesfeld. Der ble autoklaven lastet på et skip som fraktet den 300 km til Stade. Etter omlasting på en tungtransport krysset den motorveien A26 som var sperret for den.

Autklaven – en trykkoker som bruker trykkluft og nitrogen.

I Stade drives forskningsautoklaven med 420 °C. Ved disse temperaturene er det fare for at forskningsobjekter kan antennes inne i autoklaven. Derfor brukes nitrogen som beskyttelsesgass, noe som forhindrer at komponentene brenner opp.

Her gir Kaeser et viktig bidrag: Trykkluft spaltes i bestanddelene nitrogen og oksygen i en Kaeser-nitrogengenerator.

Luften avfuktes i en adsorpsjonstørker (DC 169 E) før boosteren komprimerer den til 35 bar. To andre kjøletørkere (THP 142-45) og to andre mikrofilter-aktivkulladsorber kombinasjoner sørger for at bare tørr luft med høy renhet strømmer inn i nitrogengeneratoren.

Det andre trinnet i trykkluftanlegget er to skruekompressorer av serien CSD 125 SFC (75 kW, turtallsregulert) som mater et 9,5 bar trykkluftnett og tre stempelboostere (N 502-G 9,5/35 bar) i vekseldrift.

Nitrogenet lagres til slutt med rundt 30 bar trykk i to trykkluftbeholdere, der hver har kapasitet på 200 kubikkmeter.

9,5 bar trykkluften som er tørket i en energibesparende kjøletørker (TF 251) og renset i en mikrofilter-aktivkulladsorber kombinasjon, brukes til drift av luftputefartøy som kan ta nyttelast på opptil 70 tonn – for hos Kaeser skrives Effektivitet med store bokstaver!