Renseanlegget i Kitzingen tar i mot avløsvannet for 85 000 innbyggere.
Kommunalt renseanlegg for avløpsvann i Kitzingen

Reduser energiforbruket, og øk luftmengden.

Blåsere for oksygentilførsel i aktivslambasseng

En reduksjon i energibehov på 20 % eller mer. Dette var kun mulig ved å modernisere det gamle kompressoranlegget med et nytt blåseanlegg fra Kaeser Kompressoren.

Oppgave:

Etter 14 års drift var det tid for modernisering av det sentrale blåseanlegget til det kommunale renseanlegget. Fire eldre, frekvensstyrte blåsemaskiner produserte trykkluft, som deretter ble distribuert til de enkelte luftesonene via en samlingsledning med reguleringsskyvere for utskilling. Kravene til den nye løsningen for trykkluftproduksjon var reduksjon av strømbehovet og bedre tilpassing til den sammenkoblede trykkluftproduksjonsenheten grunnet f.eks. kraftig varierende luftbehov etter sesong for drueinnhøsting. Halvparten av alle kaskadene blir luftet innimellom. Det ble også lagt vekt på kravet om at den nye kompressoren skal bestå en ytelseskontroll iht. SO 1217 tillegg C, eller E med alle nødvendige komponenter for idriftsetting.

Løsning:

Takket være intensiv analyse av det tidsbestemte luft- og trykkbehovet og bruk av flere års erfaring innen trykkluftteknologi ble det funnet en løsning som oppfyller hvert eneste behov med minst mulig bruk av maskinen. To skrueblåsere av typen EB 380S-SFC (hver med 55 kW, frekvensstyrt), én EB 380S-STC (37 kW, Y/D-starter) og én blåsemaskin BB 89C-STC (11 kW, Y/D-starter).
Et mål ble satt om å oppnå et innstillingsområde for produsert trykkluft på 315–5515 Nm³/t (ca. 1 : 17). Den sammenkoblede styringen SIGMA AIR MANAGER kombinerer de mest effektive maskinene for det aktuelle behovet. Styringen administrerer også ytterligere backup i tilfelle en maskin svikter eller må vedlikeholdes. SIGMA AIR MANAGER kommuniserer med prosesstyringssystemet via en databuss, utveksler drifts- og tilstandsdata og utfører samtidig trykkregulering.

Den overordnede maskinstyringen Sigma Air Manager fra Kaeser Kompressoren.
Resultat:

Ved å se på tidsrommene for sammenligning de siste årene i ettertid ble arbeidet for energiproduksjon redusert med minst 23 %, noe som faktisk overgikk forventningene.
I tillegg forble kompressorstasjonen i maskinrommet som luftes med luft fra omgivelsene, helt uberørt av den tyske varmerekorden på 40 °C som ble satt i 2015. Dette er fordi KAESER skrueblåserne er laget for å fungere i omgivelsestemperaturer på opp til 45 °C.
Hvis det likevel skulle være nødvendig med videre optimalisering av kompressoren innen mekanikk, maskinstyring, ytelsesstrøm, driftsstyring eller kommunikasjon, finnes det nå en kontaktperson som raskt kan være på plass og utvide de eksisterende løsningene i denne sammenheng. Brukerne har selv sagt at Kaeser Service er den perfekte løsningen for slike anledninger.

Kompressoranlegg fra Kaeser Kompressoren i renseanlegget i Kitzingen.