Trykkluft fra Kaeser for meieriet Ammerland
Meieriet Ammerland

Midt i smørøyet. Trykkluft for melkeveien

Trykkluft «Made in Germany». Meieriet Ammerland ekspanderer med varmegjennvinning fra KAESER.

Meieriet Ammerland i Dringenburg nær Oldenburg ledes som felleseid selskap utelukkende av bønder fra området. Det er et tradisjonsrikt meieri i landlige omgivelser som har forvandlet seg til en moderne bedrift med kontinuerlig vekst i løpet av årene.

I 2013 eide meieriet 90 tankbiler som hentet ca. 1,4 millioner liter melk i året fra melkebøndene i området, og fraktet det til meieriet. Det er en økning på 7,3 prosent sammenlignet med våren 2012. Og det er ingen tegn til at trenden skal snu.

Det som på den ene siden er grunn til glede seg, fører på den andre siden til flaskehalser. Meieriet må vokse med det raskt stigende behovet. Og det raskt.

Vi trenger sikker trykkluft som oppfyller de strenge forskriftene for hygiene

En konsekvens av den stigende produksjonen er at bygget må utvides. I tillegg øker trykkluftbehovet for oste- og smørproduksjonen. Produksjonsbanene for de ulike ostesortene står ikke stille. Til dette trengers store mengder styringsluft som alltid må være tilgjengelig med en konstant kvalitet. En spesiell utfordring i meieriet er imidlertid de strenge hygienereglene for næringsmiddelproduksjon.

Trykkluft fra Kaeser Kompressoren for strenge retningslinjer innen hygiene innenfor næringsmiddelindustrien
I et meieri er det strenge regler for hygiene.
Det må jo være mulig med energibesparelse?

Ved osteproduksjon brukes dessuten en mengde varmtvann. Som «bruddvaskevann» brukes det i produksjonen av hardost for å oppnå en homogen struktur. I tillegg brukes såkalt dampvann, rent vann som oppstår når melk konsentreres, for rengjøringsformål. En god anledning for KAESER til å vise kompetansen sin når det gjelder varmegjenvinning fra varm kompressorspilluft!

Det nye KAESER-anlegget er på plass og fungerer pålitelig

Kompressorer, tørkere og filteranlegg er i dag plassert i et nytt, stort rom. I denne trykkluftstasjonen, som er installert av KAESER, sørger nå kompressorer fra seriene DSG 220 og FSG 420 sammen med kjøletørkene i serien TH 451 for trykkluft. Trykklufttørkerne og -filtrene sikrer at de strenge standardene innenfor næringsmiddelindustrien overholdes. Og varmegjenvinningen for damp- og bruddvaskevannet går også på høygir.

Oljefri skruekompressor hos Ammerland.
I bruk på stedet: Tørrkomprimerende DSG 220 og FSG 420, samt kjøletørkeren TH 451.
Mye ros fra den tekniske lederen til Ammerland

Ralf Leffers, teknisk leder i meieriet, er mer enn tilfreds med ytelsen og energieffektiviteten til det nye trykkluftanlegget. «Avgjørelsen om å bruke KAESER var helt riktig», understreker Leffers. Det avgjørende kriteriet var likevel ikke bare kvalifikasjonen og kompetansen til KAESER. Det faktum at KAESER KOMPRESSOREN leverer maskiner «Made in Germany» var spesielt populært både blant bedriftsledelsen og ham selv.

Avgjørelsen om å bruke KAESER var helt riktig.
Ralf Leffers, meieriet Ammerland

Nå er meieriet Ammerland rustet for ny vekst. Nå står utviklingen av en ny ostelinje og utvidelse av meieribedriften for tur! Trykkluftforsyningen gir i alle fall ikke de ansvarlige bekymringer lenger.

Her finner du produktene