Tre trykkluftcontainerstasjoner fra Kaeser Kompressoren i Linz.
Sigma Air Utility hos Aluchemie i Rotterdam

Kull for aluminium

Kull for aluminium

Aluchemie-fabrikken i Botlek regnes som den største enkeltprodusenten av kundespesifikke, høyverdige karbonanoder for aluminiumsindustrien. Tre trykkluftcontainerstasjoner basert på Sigma Air Utility fra Kaeser Kompressoren leverer trykkluft til produksjonen.

Aluchemie er et datterselskap av det multinasjonale råmaterialkonsernet Rio Tinto, som har hovedkontor i Australia. I fabrikken i Rotterdam tjener petroleumskoks og bek fra steinkulltjære som råmateriale og bindemiddel for anodeproduksjonen. Kundene til Aluchemie er aluminiumsverk i Norge, Skottland, Island og Canada.
Plasseringen av anodefabrikken ved den store havnen i Rotterdam er ideell fordi man unngår kostbar landtransport. Henry Visser hadde følgende kommentar: «Vi produserer kontinuerlig etter årlige oppdrag for et oversiktlig marked. Produksjonsprosessen er forholdsvis enkel, men ved variasjoner i råmaterialkvaliteten må vi passe nøye på at dette ikke får negative følger for kundene våre. Derfor kommer sikkerhet og kvalitet først for oss, og for å sikre det satser vi på en slank produksjonsprosess.»

Åpen trykkluftcontainer med synlige skruekompressorer fra Kaeser Kompressoren.
Åpen container med synlig skruekompressor ESD 442 fra Kaeser Kompressoren.
Ingen trykkluft? Ingen produksjon!

Trykkluft spiller en nøkkelrolle hos Aluchemie. For uten trykkluft står hele fabrikken stille. Alle viktige prosesstrinn er trykkluftavhengige. Bruken av trykkluft begynner i masseklargjøringen og fortsetter helt til de svært viktige renseanleggene for avgass. Mange trinn i sluttbearbeidingen, samt pakking og forsendelse av pneumatisk styrte og drevne anlegg er også basert på trykkluft.

Til det kjøper vi trykkluft på samme måte som vi kjøper elektrisitet, gass og vann.
Henry Visser, Aluchemie

«Til det kjøper vi trykkluft på samme måte som vi kjøper elektrisitet, gass og vann.» Etter at leasingkontrakten med den forrige leverandøren gikk ut, bestemte Aluchemie seg for å se seg om på markedet etter en bedre løsning. «Vi så på noen konfigurasjoner fra Kaeser Kompressoren, inkludert hos kundene deres.» I forbindelse med omstruktureringen av fabrikken i Rotterdam var det mest fornuftig å satse på tre trykkluftstasjoner med fire kompressorer hver (tidligere fem).

Sømløs overgang

Tre containerstasjoner ble plassert hos Aluchemie. Stasjonene ble designet og bygget av Kaeser Østerrike i Linz, og fraktet som tungtransport fra Donau til Rhin-Maas-munningen.

Henry Visser hadde følgende kommentar: «På grunnlag av modellen Sigma Air Utility kjøper vi bare trykkluften.» Løsningen som Kaeser installerte, har vist seg å være meget lønnsom. «Skritt for skritt har vi gått fra den gamle trykkluftforsyningen over til den nye. Vi har ikke hatt noen merkbar svikt så langt, og vi har heller ikke måttet foreta noen endringer på trykkluftnettet overhodet.»

Plassering av en trykkluftcontainerstasjon hos Aluchemie i Rotterdam.
Trykkluftcontainerstasjonen plasseres på riktig sted ved hjelp av en kran.