Vis hvem du er – sats på KAESER og spar penger.
BASF Coatings

Vis hvem du er – sats på KAESER og spar penger.

BASF Coatings jobber bedre med trykkluft contracting.

Contracting – for BASF Coatings arbeider et innovativt, prisbevisst trykkluftkonsept. Denne globale aktøren utvikler, produserer og markedsfører et høykvalitets utvalg av innovative lakker og malinger under merkenavnet Glasurit.

På kjemiske anlegg som BASF Coatings i Münster er trykkluft ikke uunnværlig bare av sikkerhetstekniske årsaker. Den pålitelige, effektive trykkluftproduksjonen er grunnlaget for produksjonen. Under fremstillingen driver den f.eks. store skovlblandere, som brukes for å rengjøre gjenbruksleiecontainere, sørger for tilstrekkelig oksygentilførsel på avfallsforbrenningsanlegget, setter emballeringsautomatene i bevegelse og mye mer.

Trykkluft – men så pålitelig og kostnadseffektivt som mulig.

Det tilårskomne trykkluftanlegget til bedriften gjorde at man måtte spørre seg hvor mye penger man var villig til å investere for å gjøre det fremtidssikkert igjen. Dermed bestemte innkjøpsledelsen seg for trykkluft-contracting med modellen Sigma Air Utility fra KAESER KOMPRESSORER.

Contracting hos Kaeser betyr at man kun kjøper trykkluft og ingenting annet. Det har den avgjørende fordelen at man i stedet for komplekse beregninger får en beregnelig, langsiktig og dermed pålitelig fastpris. Det betyr mer kostnadstransparens. Nøyaktige målinger garanterer dessuten at man betaler kun for trykkluftmengden som er brukt.

Kunden slipper å bekymre seg om investeringer og personalkostnader for trykkluftanlegget noe som er en stor økonomisk avlastning! Det frigjør også kapasitet som nå er tilgjengelig for kjernekompetansen til bedriften. Fra et bedriftsøkonomisk standpunkt gir contracting en annen avgjørende fordel: det gjør faste kostnader om til variable som kan trekkes fra på skatten som driftsutgifter.

Contracting betyr også intelligent energistyring.
BASF Coatings jobber mer effektivt med Kaeser skruekompressorer
Kjøletørker i skruekompressorstasjonen til BASF Coatings

Outsourcing av trykkluftproduksjon har også positive følger for energiforbruket til kunden. For lønnsomhet og energieffektivitet går hånd i hånd.

En spesiell utfordring for Kaeser som trykklufteksperter er i denne sammenhengen kravet om optimal balanse mellom leveransesikkerhet og energieffektivitet.

I tillegg til den maksimale installerte leveringsmengden på 13 305 Nm³/t som er avtalt i kontrakten, er det avtalt en fast pris for 30 millioner Nm³/år for kunden. Trykkluftmengder utover dette avregnes etter en forbruksavhengig pris for ekstra forbruk.

Hvis den fastsatte spesifikke energieffektiviteten til trykkluftproduksjonskomponentene er bedre enn verdien som er angitt i contracting-avtalen, får KAESER KOMPRESSORER en del av innsparingene i energikostnadene.

Dette er en rimelig utfordring for å øke energieffektiviteten ytterligere, kommenterer Dieter Heeren. Også hos BASF Coatings undersøker man nå grundig hvor den kostbare energien skal brukes. Fabrikken bruker 135 000 MWh primærenergi i form av strøm og gass per år.

Resultatet: Energistyring og contracting lønner seg for bedriften: En årlig innsparing på 30 000 € er dokumentert.