Innenfor rammene av en avtale om utkontraktering leverer KAESER trykkluft til C.A. Picard.
C.A. Picard

Avspent – metallplater for industrien.

Innenfor rammene av en contracting-avtale om at KAESER leverer trykkluft til C.A. Picard.

Picard bruker mye trykkluft ved fremstillingen av slitefaste verktøy og ekstruderteknologi. Contracting-avtalen med Kaeser er derfor et lønnsomt forsyningsalternativ.

Hos C.A. Picard i Remscheid-Hasten lages det blant annet slitefaste verktøyskomponenter for kalksandsteinindustrien og for støperier, stanseverktøy samt pressverktøy for elektronikkindustrien.

Avspenning er viktig, sier man. Metallplater må befris for spenninger som oppstår under valsingen. Det går med trykkluft. Og her finnes den overalt. Den brukes ved herding, ved sliping, ved fresing, ved bearbeiding og uten trykkluft får man ikke gjort noe. Slipesentrene er de største forbrukerne og de har hver sin trykkluftbeholder. Materialet som skal slipes, beveges under det trykkluftstyrte slipeaggregatet for å oppnå maksimal jevnhet.

Nye kompressorer er greit nok, men er det mulig å få dem med et lavere støynivå?

Kapasiteten er altså fullt belastet. Enkelte gamle kompressorer oppfylte imidlertid ikke kravene lenger og skulle erstattes av nye. Men ikke alle ansatte var like begeistret for det. De trodde at de nye, kraftigere kompressorene kom til å forårsake enda mer støy enn de gamle.

Kaeser-anleggene som er trimmet for minimale støyutslipp, kunne imidlertid avkrefte denne innvendingen med en gang: Støynivået i de andre fabrikkhallene er betydelig høyere enn de knapt hørbare Kaeser-kompressorene. Det nye utstyret, som styres av SIGMA AIR MANAGER for maksimal energieffektivitet, leverer trykkluft med meget lavt støynivå. Det nye trykkluftanlegget står nå ved siden av herderiet: tre skruekompressorer i serien ASD 47 T med integrerte, energibesparende kjøletørkere.

SIGMA AIR UTILITY – en smart fordelspakke.

SIGMA AIR UTILITY contracting-avtalen til Kaeser gir kundene mange interessante fordeler: Brukeren betaler kun for trykkluften. Det er ingen investeringskostnader, trykkluftanlegg må ikke tas med i regnskapet og trykkluftkostnader kan trekkes fra som driftsutgifter. En annen fordel: Man slipper å bruke eget personale for å sikre problemfri drift og vedlikehold. I tillegg arbeider Kaeser kontinuerlig med å drive anleggene sine så lønnsomt og pålitelig som mulig. En prosess som aldri tar slutt.