Nytt contracting-trykkluftsystem fra Kaeser Kompressoren for foretaket Werner & Mertz
Werner & Mertz

Ren trykkluft for rene produkter

Med en contracting-trykkluftstasjon fra KAESER forbereder Werner & Mertz seg for Industrie 4.0.

Knapt noen kjenner firmanavnet Werner & Mertz, men alle kjenner produktene: Erdal og Frosch. Den innovative bedriften har et topp moderne trykkluftsystem som allerede i dag er konfigurert for nettverkstilkobling i samsvar med Industrie 4.0.

Industrie 4.0 er en nettverkstilkobling av maskiner og IT, som gir fordeler både for kundene og produsentene. Når det gjelder trykkluftforsyning, betyr dette et totalkonsept for svært effektiv generering av trykkluft. Det knytter sammen alle elementene i planlegging via utførelse til forebyggende vedlikehold og styrer på den måten slik at det automatisk oppstår individuelt ønsket trykkluftytelse og -kvalitet, med maksimal tilgjengelighet og effektivitet og med de laveste levetidskostnadene.

Svært holdbar

En miljøvennlig virksomhet er viktig for Werner & Mertz, som produserer produkter for forbrukere og profesjonelle brukere. Ikke bare produktene, som markedsføres under varemerker som Erdal og Frosch, utvikles etter denne filosofien, også firmaets hovedkvarter ble bygget etter dette prinsippet og ble tildelt en pris for holdbarhet. Da det var tid for å fornye hele trykkluftsystemet, handlet det ikke bare om å skifte ut de svært forskjellige og foreldede komponentene, men også å realisere betydelige kostnadsreduksjoner. I tillegg så bedriften etter en løsning som passer med filosofien til Werner & Mertz om holdbarhet og energieffektivitet. Det fant de hos Kaeser Kompressorer, som tilbød et contracting-konsept. Ved contracting er trykkluftstasjonen produsentfirmaets eiendom, og kunden betaler kun for trykkluften de faktisk bruker. Contracting-variantene har i tillegg til alle de tekniske aspektene også den fordelen at trykkluftkostnadene blir variable kostnader. Temaet Industrie 4.0 er ennå ikke offisielt definert som retningslinje hos Werner & Mertz, men det blir diskutert. Det betyr at trykkluftstasjonen også må være klar for Industrie 4.0.

Skreddersydd løsning

For å integrere et trykkluftsystem som hos firmaet Werner & Mertz i et moderne administrasjonssystem hjelper det ikke å bare sette opp hvilket som helst datasystem, men i stedet lønner det seg å først å gjennomføre en totalanalyse som tar hensyn til alle relevante punkter. De er: driftssikkerhet, energibesparelse, integrering i produksjons- og energistyringssystemet. Bedriften har vokst over tid, og det gamle trykkluftsystemet var ikke egnet for produksjonen lenger, og det var oppdelt på flere produksjonssteder. Fordi det gamle systemet ikke hadde noen form for sensorsystem, ble det først gjennomført en trykkluftrevisjon. Dette analysesystemet kan med relativt enkle tilkoblingsmuligheter gjennomføre en 14-dagers trykkluftrevisjon på anlegget og på den måten registrere eksisterende forbruksmønstre, men også svake punkter på det gamle systemet. En datastyrt programvare gjør det så mulig å visualisere funksjonen til kompressorene samt luftforbruk, trykk og mulige problemer ved trykkluftproduksjonen og å utarbeide optimeringsforslag ved hjelp av en datastøttet programvare.

Werner & Mertz bestemte seg for contracting-varianten (i dette tilfellet for Sigma Air Utility), der bedriften bare må stille plass til rådighet for trykkluftstasjonen.

Trykkluftstasjon fra Kaeser Kompressoren hos Werner & Merz
Trykkluftstasjonen til Werner & Mertz befinner seg i en separat bygning med god lufting.
Komplett kompatibel nettverkstilkobling

Det er viktig for systemet at det ikke bare installeres enkeltkomponenter, men at de enkelte kompressorene er utstyrt med industri PC`er. Disse sender senere dataene til en overordnet styring, for eksempel Sigma Air Manager (SAM), som kan optimere stasjonen på egen hånd på grunnlag av de innsamlede dataene og samtidig, avhengig av produksjonssituasjonen til bedriften, registrerer luftforbruket som kreves for drift, og regulerer anlegget i henhold til dette.

Dette administrasjonssystemet for trykkluft er imidlertid også grensesnittet som samtlige data for trykkluftstasjonen går via. Det starter med driftsdataene for samtlige kompressorer, som i dette tilfellet videresender informasjonen via Profibus DP til den sentrale Sigma Air Manager, men også om feil, forbruksfunksjon, kostnadseffektiviteten til hele systemet og tilkoblede periferienheter, som tørkere, kondensdrenering og -behandlere samt overvåkning av omgivelsesforholdene på kompressorstasjonen. Systemet oppfører seg ikke som en datainnsamler, men det kan også om nødvendig videresende dataene til et eksisterende prosesstyringsteknikksystem hos operatøren via standardgrensesnitt. Hvis operatøren ikke har noen prosesstyringsteknikksystemer, kan systemet, fordi det er oppbygd som en nettserver, visualisere dataene på enkle datamaskiner via Internet Explorer og gi brukerne tilsvarende informasjon om luftforbruk, energiforbruk, kompressorer som er i drift, feil og kostnader. Hvis det skulle bli nødvendig å koble til nødnummer, er det mulig på datagrensesnittet til Sigma Air Manager. For å sikre en absolutt optimal drift av anlegget på en naturlig måte kan systemet naturligvis videresende dataene til et sentralt datasenter hos Kaeser via Internett.

Sigma Network sørger for sikkerhet

Utviklinger som Sigma Network gir ekstra sikkerhet. Et kraftig nettverk på Ethernet-grunnlag som er selvstendig og sørger for optimal overvåkning og effektiv styring av trykkluftstasjonen og bruk i samsvar med Industrie 4.0. Disse komponentene er ikke installert hos Werner & Mertz ennå, men de kan ettermonteres.

Det moderne anlegget oppfyller kravene våre: energibesparende, effektivt, fleksibelt og vedlikeholdsvennlig.
Günther Heinrichs, leder for teknikk hos Werner & Mertz
Anlegget bestemmer hva det trenger

Dette sentrale datasenteret til produsenten er hjørnesteinen for alle videre aktiviteter. Servicestrukturen ledes for eksempel via en spesiell servicemodul. Det internasjonalt fungerende datasenteret til produsenten av trykkluftstasjonen sender dataene til de respektive nasjonale servicesentrene. De kan for eksempel koordinere nødinnsats ved hjelp av lokale servicemontører med servicekjøretøy som alltid er utstyrt for tilsvarende tilfeller.