Rensebasseng i renseanlegget i Lüneburg.
Renseanlegg Lüneburg

Skrueblåsere for vann-og avløpsbehandling

Spill av film
Skrueblåsere for vann-og avløpsbehandling

Energieffektiv vann-og avløpsbehandling blir stadig viktigere. Renseanlegget i Lüneburg ønsket seg en løsning som ga stabil luft ved værskifte og som lot seg styre på en smidig måte. En skrueblåser fra KAESER KOMPRESSOREN ga ikke bare de ønskede resultatene, men også klare energibesparelser

Renseanlegget i Hansabyen Lüneberg i Niedersachsen er beregnet på befolkningsekvivalent på 325 000. Anlegget har flere rensebasseng, og det fordeler nødvendig luft for biologisk vann-og avløpsbehandling til de opptil 7 m dype bassengene ved hjelp av en regulerbar skyve-blandere.

Tidligere var fire klassiske turboblåsere på 200 kW hver installert for produksjon av trykkluft til gjenoppliving. Eieren ville imidlertid ha en løsning som ga en mer direkte, dynamisk og bredt favnende styring av luftproduksjonen, og som kunne gi konstant lufttilførsel selv under ekstreme værforhold.

Siden både luftmassestrømmene fra kompressorene og effektforbruket måles og dokumenteres måleteknisk, kunne effekten av de nyinstallerte skrueblåserne tydelig registreres allerede etter kort tid.

Skrueblåsere harmoniserer med turbokompressorer

I renseanlegget i Lüneburg gjennomgikk skrueblåseren en maksimums brukstest i løpet av en prøvedriftsperiode på ett år. Siden den overordnede ledeteknikken var tilpasset styringen av turboblåseren med forskyvning av hovedturbinbladet, måtte programvaren også tilpasses for å kunne styre skrueblåseren etter angitt turtall. Blåseren kommuniserer med ledeteknikken via Profibus DP. Modbus TCP/RTU, Profinet IO, DeviceNet, EtherNet/IP eller klassisk kabling var også tilgjengelige, sammen med trykkregulering og turtallsstyring. Sistnevnte ble tatt i bruk i Lüneburg. Hvis blåseren når bestemte turtallsgrenser, blir en turbo koblet inn eller ut for å unngå ineffektiv overlapping.

Med de justerbare søkningstidene gir oppstart og avstengning av skrueblåseren ingen trykktopper for turboen. Blåseren erstatter den tidligere turbodriften på 4000–9000 m³/t nøyaktig etter 24 timers bruk, hvorav 12 timer var frittstående drift.

Renseanlegg i Lüneburg.
Luftebasseng i renseanlegget i Lüneburg.
Energibesparelse på opptil 15 prosent

Å gjøre lufttilførselen mer nøyaktig og friere for avbrudd var en viktigere utfordring enn mulige energibesparelser. Med den vesentlig mer dynamiske regulatorfunksjonen, og siden de genererte volumstrømmene varierer betydelig mindre ved vekslende innsugningstrykk og -temperaturer, ble dette målet nådd.

Selv i ekstremvær kunne elektrosjefen holde de ønskede prosessverdiene på et jevnt nivå. Trykksvingningenes tydelig reduserte innflytelse på maskinens reguleringsfunksjon viste seg raskt, noe som også gjorde styringen enklere. Videre ble prosessføringen forbedret, og den aktive luftmassestrøm- og effektmålingen ga tydelig energisparing.

Skrueblåserne som var aktive sammen med turboblåseren, sørget for en samlet effektbesparelse på 250 000 kWh eller 10–15 % av det årlige effektbehovet. Dette dekker de anslåtte energiinnsparingene nøyaktig, siden angivelsen av de brukbare volumstrømmene og samlet effektforbruk til skrueblåseren kan belastes måleteknisk innenfor de strenge toleransegrensene i ISO 1217 tillegg E.

Skrueblåser i renseanlegget fra Lüneburg.
Skrueblåserne til Kaeser Kompressoren med maksimum volumstrøm på 160 m³/min og maksimal trykkdifferanse på 1100 mbar.
Individuell og effektiv

Hvorvidt skrueblåserne eller turboblåseren, eller begge to, utgjør den beste løsningen, kan avgjøres via hyppighetsfordelingen av luftbehovet (f.eks. via tidsinnstilt fordeling av volumstrømmen mellom minimalt og maksimalt behov). Det reelle driftstrykket er også relevant, spesielt når turboen har stor innflytelse på reguleringsområdet til og dekkingen av luftbehovet. 

Det er også fornuftig å ikke bli for avhengig av enkelte maskiner eller teknologier på forhånd, men i stedet benytte seg av en mer åpen tilnærming. I forkant er det undersøkelsen av luftbehovsprofilen og det reelle behovstrykket som må prioriteres. Her gjelder det å se på driften av den senere maskinkonfigurasjonen som en helhet. Kaeser Kompressoren kjenner fordelene som fortrengningsstempelet og den dynamiske kompressoren kan gi, og vil alltid tilby kunder en individuelt tilpasset løsning. 

Ved renseanlegget i Lüneburg har man vært åpen for bruk av ulike teknologier, og dette har gitt resultater i form av effektiv og godt regulerbar dekking av luftbehov til riktig tid.

Her finner produktet: