Databeskyttet informasjon for markedsføringsformål

Dine personopplysninger blir innhentet, lagret og bearbeidet for markedsføringsformål.

Ansvarlig iht. Art. 4 (7) GDPR er

KAESER KOMPRESSOREN AS 
Verpetveien 38
1543 Vestby
Tlf.: 64 98 34 00

Formålet med innsamlingen, lagringen og behandlingen av dine personopplysninger er for å kunne sende kundemagasiner, invitasjoner og nyhetsbrev pr. post og / eller elektronisk form, samt opprigning for bekreftelse av avtaler. Hvis noe av dette ikke er ønsket, ber vi deg gi oss beskjed om dette via e-post til info.norway@kaeser.com

For markedsføringsformål bearbeides kun følgende personopplysninger: Etternavn, fornavn, firma, rolle, firmaadresse, e-postadresse og telefonnummer samt informasjon om hvordan du ønsker at vi tar kontakt med deg.

KAESER behandler personopplysninger internt iht. art. 4 (9) GDPR innen drift, service og markedsføring. Det er mulig at vi videreformidler forespørsler fra deg til bedrifter som vi har inngått avtaler med (f.eks. handelspartnere), og som hjelper oss med å behandle forespørselen din. Personopplysningene dine blir ikke videreformidlet til andre tredjeparter enn dette.

I utlandet utenfor EU (tredjepartsland) og i internasjonale organisasjoner iht. art. 44 GDPR blir personopplysninger kun videreformidlet når du ber om dette, f.eks. ved tilbud fra en avdeling i utlandet. For formidling av personopplysninger i tredjepartsland utenfor EU iht. art. 44 GDPR garanterer KAESER KOMPRESSOREN AS  at forskriftene i art. 45ff GDPR overholdes.

Et rettslig grunnlag iht. art. 6 GDPR for bearbeiding av personopplysningene dine finnes enten når vi har fått en aktuell samtykkeerklæring fra deg, eller du som eksisterende også tidligere har mottatt markedsføringsmateriale. Iht. art. 21 GDPR kan du når som helst komme med innsigelser til bruken av personopplysningene dine til markedsformål via info.norway@kaeser.com

Hvis vi grunnet avtaler med deg eller lovmessige forskrifter er tvunget til å beholde personopplysningene dine lengre enn først avtalt, vil vi blokkere dem for markedsføringsformål.

Iht. art. 15ff GDPR har du rett til informasjon, korrigering, sletting og begrensning av personopplysningene dine. Hvis du ønsker dette, ber vi deg ta kontakt på følgende adresse:

KAESER Kompressoren AS  
Verpetveien 38
1540 Vestby, Norge 
E-post: info.norway@kaeser.com

En klage kan leveres til de lokale myndighetene for datavern.

Datatilsynet

Besøksadresse: Tollbugata 3 - 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 458, Sentrum, 0152 Oslo
e-post: postkasse@datatilsynet.no