CSD/CSDX: IE4 motoren sørger for høy energibesparelse

De oljekjølte CSD- og CSDX-skruekompressorene leveres med den energieffektive IE4 motoren. Modellene har høy ytese ved lavt energi- og plassbehov.

Skruekompressor CSD
CSD- og CSDX-skruekompressorene med de effektive IE4 motorene for leveringsmengder på 8,3 til 16,1 m³/min, kombinerer høy ytelse og driftssikkerhet med energieffektivitet, samt begrenset plass- og vedlikeholdsbehov.

Kaeser er tidlig ute og har allerede utstyrt disse kompressorene med IE4 motoren. Det garanterer ikke bare at trykkluftstasjonene oppfyller de fremtidige lovpålagte kravene, men sørger også for en kostnadsbesparelse på rundt 1 prosent. CSD- og CSDX-modellenesparer energi slik: 1. Skruerotorene i kompressorblokkene er utstyrt med en videreutviklet versjon av den strømningstekniske optimerte Sigma Profilen. De samlede optimeringstiltakene, som f.eks. reduksjonen av interne trykktap, sørger for en forbedring av den spesifikke ytelsen på 3 til 6 prosent i forhold til tidligere modeller. 2. Det brukes IE4 motorer, også kaldt Super Premium Efficiency motorer, som er kjent for høy energieffektivitet. 3. 1:1-direktedrift overfører motorytelsen til kompressorblokken uten effekttap. 4. Den industribaserte PC-styringen Sigma Control 2 tilpasser ytelsen fra kompressorene til det ønskede trykkluftbehovet på en energibesparende måte.

Med motoreffekt på 45 til 90 kW dekker de fem modellene fra de to seriene en leveringsmengde på 8,3 til 16,1 m³/min (ved 8,5 bar), og de er konstruert for trykk opp til 15 bar.

Sigma Control 2 har variable grensesnitt, og innpluggbare kommunikasjonsmoduler som øker fleksibiliteten for integrering i overordnede trykkluftsstyringssystemer, som for eksempel Sigma Air Manager 4.0, datanettverk og/eller fjerndiagnose-/fjernovervåkningssystemer, som Sigma Smart Air. Et stort display gjør kommunikasjonen med anlegget på bruksstedet enklere. Et SD-kort gjør det enkelt å hente ut data og oppdatere programvaren. I tillegg hjelper RFID-leseren til med å standardisere servicen, samt øker servicekvaliteten på en profesjonell og sikker måte. Sigma Control 2 står også for overvåkningen av kompressoren, kjøletørkeren og/eller frekvensomformeren (hvis montert).

Det høyeffektive kjølesystemet i de nye modellene sørger for ekstremt lave trykkluftutgangstemperaturer. Det har også en kondensatavleder med automatisk overvåkning av avlederen. Dette gjør at mer enn 95 prosent av kondensatet i luftstrømmen skilles ut allerede her. Kjølern er plassert på baksiden av anlegget, hvor en stor innsugsåpning for kjøleluften er tilgjengelig. Systemet med sin termiske effekt sørger for at effektiviteten og driftssikkerheten av trykkluftetterbehandlingen økes betraktelig.

Oljefilterelementet er i metallfri utførelse og kan destrueres etter bruk uten ytterligere behandling.

I tillegg til standardmodellene kan det leveres modeller med påmontert kjøletørkemodul, som egner seg der det er små oppstillingsflater. Kjøletørkeren er dimensjonert for høye omgivelsestemperaturer og arbeider med meget lavt trykktap. I forhold til tidligere modeller har den et lavere energibehov og bruker nesten 50 prosent mindre kjølemiddelmengde. Tørkeren er plassert i et separat hus. Den påvirkes derfor ikke temperaturmessig av kompressoren.

CSD- og CSDX-modellene kan leveres med turtallsregulering, og er konstruert med tanke på optimert kostnadseffektivitet, driftssikkerhet og vedlikeholdsvennlighet.

21. 10 16 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor CSD

CSD- og CSDX-skruekompressorene med de effektive IE4 motorene for leveringsmengder på 8,3 til 16,1 m³/min, kombinerer høy ytelse og driftssikkerhet med energieffektivitet, samt begrenset plass- og vedlikeholdsbehov.

Last ned bilde 1 (JPG, 893 KB)