Skruekompressorer serie DSD: den neste generasjonen

Den som vet å bruke kompetanse på en god måte og som stadig videreutvikler seg er vinneren! Dette gjelder også for (energi-)effektiviteten til skruekompressorene. Den som vil bli vinneren innenfor effektivitet, må til enhver tid mestre dagens krav. Den nye DSD-serien oppfyller nettopp dette kravet helt og holdent.

Skruekompressorer DSD
De nye DSD-skruekompressorene utmerker seg med økt kostnadseffektivitet.

For leveringsmengder fra 14 til 25 m³/min utgjør DSD-serien den neste generasjonen av skruekompressorer. Sammen med utallige andre forbedringer sørger bl.a. oppgraderte kompressorblokker med den effektive Sigma Profilen og IE4 motorer for en forbedring av den spesifikke effekten på opp til 9 %, samt opp til 6 % større leveringsmengde i forhold til tidligere modeller. Dette senker energikostnadene betydelig i samsvar med det som er lovet: mer trykkluft med mindre energi – svært lave trykkluftproduksjonskostnader.

Beste effektivitet

Et ytterligere bidrag til denne forbedringen er de nye Super Premium Efficiency IE4 motorene. Disse har for tiden høyest effektivitet. Dermed kan også tapene i periferien av trykkluftproduksjonen bli ytterligere redusert.

Den elektroniske termostyringen (ETM) styrer alltid oljetemperaturen til en konstant, sikker avstand fra kondenseringstemperaturen. Dermed unngås unødvendig høye komprimeringssluttemperaturer, noe som bidrar til ytterligere energisparing. Også innen varmegjenvinning (en kompressor omdanner tilført drivenergi til 100 % varmeenergi, hvorav inntil 96 % står klar til varmegjenvinning) har Kaesers ingeniører funnet på en liten, men fin detalj. Ved varmegjenvinning (opsjonelt tilgjengelig) sørger en ekstra elektronisk termostyring for at varmen som oppstår kan utnyttes optimalt og enda mer effektivt. Hvis den samlede varmeenergien tas av varmegjenvinningen, registrerer den intelligente styringen Sigma Control 2 at det ikke lenger er behov for mer kjøling ved anleggskjøleren, og viften ved væskekjøleren deaktiveres. Dette sparer igjen energikostnader.

Energibesparende og miljøvennlig væskefilter

Også inne i anlegget har vi tenkt på miljøvennlige ressurser. De miljøvennlige filterelementene for økovæske har ikke lenger et fastmontert metallhus, men er satt inn i et integrert hus av aluminium. Selve filterelementene er i en metallfri utførelse og kan på slutten av brukstiden destrueres termisk uten ytterligere forbehandling.

Styringen sørger for optimal drift

Styringen Sigma Control 2 overvåker kompressoren og frekvensomformeren (alternativ SFC), hvis den også er montert. Denne gjør kompressoren nettverkstilgjengelig og det er mulig å koble den til styringen Sigma Air Manager 4.0 eller til kontrollsentre. Dermed er DSD egnet for konseptet Industri 4.0.

Forskjellige varianter

DSD leveres både i luftkjølte og vannkjølte versjoner. Da det i mange brukstilfeller er en fordel med en turtallsregulert kompressor, er turtallsregulering (opsjon SFC) tilgjengelig for modellene. Denne versjonen er – på samme måte som standardutførelsen – konstruert for optimert kostnadseffektivitet, driftssikkerhet og vedlikeholdsvennlighet. Naturligvis er ikke bare komponentene, men hele kompressoranlegget, som er sertifisert iht. EMC-direktivet for industrielle nett klasse A1 iht. EN 55011.

Et ytterligere høydepunkt er det oppgraderte konseptet til opsjonen integrert kjøletørke med kjøleluftføringen som er integrert i anlegget (utblåsningsluft). Byggedybden til den integrerte kjøletørkeren, altså grunnflaten til T-anlegget, kan dermed reduseres med 17 % i forhold til den tidligere versjonen. Videre reduseres kjølemiddelmengden med 30 % i forhold til den tidligere versjonen. Også energiforbruket til den integrerte kjøletørkeren kan reduseres med ca. 25 %. Dette bidrar til betydelig kostnadsreduksjon.

20. 03 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressorer DSD

De nye DSD-skruekompressorene utmerker seg med økt kostnadseffektivitet.

Last ned bilde 1 (JPG, 436 KB)