Skruekompressorer serie DSDX – den neste generasjonen

Skruekompressorserien DSDX har en leveringsmengde fra 25 til 31¬m³/m. Sammen med utallige andre forbedringer sørger bl.a. oppgraderte Sigma kompressorblokker og IE4 motorer for en forbedring av den spesifikke effekten på opp til 9 %, samt opp til 9 % større leveringsmengde i forhold til tidligere modeller. Dette senker energikostnadene og gir lave trykkluftproduksjonskostnader.

Skruekompressor DSDX
De nye DSDX-skruekompressorene utmerker seg med økt kostnadseffektivitet.

Det gjennomtenkte tekniske konseptet og 1:1 drift sørger for en økt kostnadseffektivitet, og skrueenhetene har fått en forbedret Sigma Profil. Sammen med ytterligere detaljforbedringer, som for eksempel en videreutviklet inntaksventil og reduserte innvendige trykktap, fører dette til en forbedret spesifikk effekt på opp til 9 % i forhold til tidligere modeller.

Høy effektivitet

Et ytterligere bidrag til denne forbedringen er de nye Super Premium Efficiency IE4 motorene. Disse har for tiden høyeste effektivitet. Dermed kan også tapene i periferien av trykkluftproduksjonen bli ytterligere redusert.

Den elektroniske termostyringen styrer alltid oljetemperaturen konstant og sikkert iforhold til kondenseringstemperaturen. Slik unngås unødvendig høye komprimeringssluttemperaturer og det bidrar til ytterligere energisparing. Også med hensyn til det viktige temaet varmegjenvinning (en kompressor omdanner tilført drivenergi til 100 % varmeenergi, hvor av inntil 96 % står klar til varmegjenvinning) har Kaesers ingeniører funnet på en liten, men fin, detalj. Ved varmegjenvinning (opsjonelt tilgjengelig) sørger en ekstra elektronisk termostyring for at varmen som oppstår kan utnyttes optimalt og enda mer effektivt. Hvis den samlede varmeenergien tas av varmegjenvinningen, registrerer den intelligente styringen Sigma Control 2 at det ikke lenger er behov for mer kjøling ved anleggskjøleren, og viften ved væskekjøleren deaktiveres. Dette er meget energibesparende.

Energibesparende og miljøvennlige væskefilter

De miljøvennlige filterelementene for økovæske har ikke lenger et fastmontert metallhus, men er satt inn i et hus av aluminium. Selve filterelementene er i en metallfri utførelse og kan på slutten av brukstiden destrueres termisk uten ytterligere forbehandling.

Styringen sørger for optimal drift

Styringen Sigma Control 2 overvåker kompressoren og frekvensomformeren, hvis det også er montert. Denne gjør kompressoren nettverkstilgjengelig og det er mulig å koble den til overordnede styresystemer, som Sigma Air Manager 4.0 eller til kontrollsentre. Dermed er DSDX egnet for konseptet Industri 4.0.

Forskjellige varianter

DSDX er tilgjengelig som vann- og luftkjølte varianter. Da det i mange brukstilfeller er en fordel med en turtallsregulert kompressor, er turtallsregulering via en frekvensomformer tilgjengelig for begge modellene. Denne versjonen er – på samme måte som standardutførelsen – konstruert for optimert kostnadseffektivitet, driftssikkerhet og vedlikeholdsvennlighet. Hele SFC-kompressoren er naturligvis kontrollert og sertifisert iht. EMV direktivet for industriell nettklasse A1 iht. EN 55011.

09. 04 15 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor DSDX

De nye DSDX-skruekompressorene utmerker seg med økt kostnadseffektivitet.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.11 MB)