Serie ESD: Store energibesparelser

Klar for fremtiden med IE4 motorer: Skruekompressorene i ESD-serien fra Kaeser er utstyrt med energibesparende motorer, samt meget effektive Sigma blokker. Dette reduserer effektbehovet og dermed energikostnadene.

Skruekompressor ESD
Enda mer effektiv og fremtidssikker: ESD-serien scorer med energikostnadsbesparende IE4 motorer og høyere leveringsmengde.

Den nye ESD-serien har opp til 8 % lavere effektbehov og 6,5 % høyere leveringsmengde enn tidligere modeller. Optimaliseringstiltak som f.eks. den forbedrede Sigma blokken eller bruk av IE4 motorer sørger for langt lavere energikostnader. Kompressorene med motoreffekter på 200 og 250 kW dekker en leveringsmengde fra 8,6 til 44,5 m³/min, og er beregnet for trykk opp til 15 bar.

Den gode kostnadseffektiviteten og energieffektiviteten oppnår kompressorene gjennom et raffinert og gjennomtenkt teknisk konsept. Alle ESD-kompressorene har en skruekompressorblokk med den høyeffektive Sigma Profilen. Denne er strømningsteknisk optimert, og bidrar i stor utstrekning til at ESD-modellene setter nye standarder når det gjelder energieffektvitet.

IE4 Premium Efficiency motorer tilbyr den høyeste tilgjengelige virkningsgraden og sparer dermed ikke bare energi, men sørger også for at kompressoren er og blir fremtidssikker da den overgår IE3 motorene som har vært lovpålagt siden januar 2015.

Den elektroniske termostyringen, det miljøvennlige væskefilteret og den integrerte styringen Sigma Control 2 sørger for ytterlige energimessige fordeler.

Den elektroniske termostyringen styrer slik oljetemperaturen til en konstant, sikker avstand til kondenseringstemperaturen. Slik unngås unødvendig høye komprimerings sluttemperaturer og bidrar til ytterligere energisparing. Også med hensyn til det viktige temaet varmegjenvinning (en kompressor omdanner tilført drivenergi til 100 % varmeenergi, hvorav inn til 96 % står klar til varmegjenvinning) har Kaesers ingeniører funnet på en liten, men fin detalj. Ved varmegjenvinning (opsjonelt tilgjengelig) sørger en ekstra elektronisk termostyring for at varmen som oppstår, kan utnyttes optimalt og enda mer effektivt. Hvis den samlede varmeenergien tas av varmegjenvinningen, registrerer den intelligente styringen Sigma Control 2 at det ikke lenger er behov for mer kjøling ved anleggskjøleren, og viften ved væskekjøleren deaktiveres.

Energibesparende og miljøvennlig væskefilter

Også på innsiden av anlegget har vi tenkt på å skåne ressursene. De miljøvennlige filterelementene for økovæske har ikke lenger et fastmontert metallhus, men er satt inn i et hus av aluminium. Selve filterelementene er i en metallfri utførelse og kan på slutten av brukstiden avhendes termisk uten ytterligere forbehandling.

Styringen sørger for optimal drift

Styringen Sigma Control 2 overvåker kompressoren og frekvensomformeren, hvis det også er montert. Denne gjør kompressoren nettverkstilgjengelig og kan kobles til overordnede styresystemer, som Sigma Air Manager 4.0 eller til andre kontrollsentre. Dermed er ESD godt egnet for konseptet Industrie 4.0.

Kompressorene kan naturligvis også leveres med turtallsregulering via en frekvensomformer.

26. 02 18 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor ESD

Enda mer effektiv og fremtidssikker: ESD-serien scorer med energikostnadsbesparende IE4 motorer og høyere leveringsmengde.

Last ned bilde 1 (JPG, 619 KB)