Sigma Profil og reluktansmotor: Sammen gir de dobbel effekt

Ansvarlig bruk av ressurser er en av de viktigste suksessfaktorene til Kaeser. Som en av verdens ledende trykkluftsystemtilbyder og trendsetter i bransjen presenterer familiebedriften nok en milepæl: Den frekvensregulerte kompressorserien ASD er for første gang utstyrt med en synkronreluktansmotor, som kan vise til betydelig lavere tap i forhold til asynkronmotorer i dellast området.

Kaeser reluktansmotor
Den frekvensstyrte varianten av ASD skruekompressorene fra Kaeser har et synkronreluktans drivsystem fra Siemens.

Kaesers skruekompressorer i serien ASD utmerker seg med en leveringsmengde på 3,15 til 5,5 m³/min. De er både effektive og meget pålitelige, samtidig som de krever et lavt energi- og plassbehov.

Som trendsetter i bransjen lanserer Kaeser nå de turtallsregulerte skruekompressorene i ASD-serien med en helt ny drivteknologi. Den største fordelen til denne totalløsningen, som er utviklet sammen med systempartneren Siemens, er en forbedring av virkningsgraden i dellast området på opp til ti prosent.

Regulert drivløsning med høy systemvirkningsgrad

Med de turtallsregulerte modellene (SFC) i ASD-serien tilbyr Kaeser sine kunder over hele verden en introduksjon til minimalt energiforbruk og minimale driftskostnader. Trykkluftstasjoner er nemlig ofte bygd opp etter et modulprinsipp. Kompressorsystemer med IE3 og IE4 motorer, som er i kontinuerlig drift, overtar dermed grunnforsyningen, og ekstra topplastkompressorer dekker fleksibelt det økte trykkluftbehovet. Dette blir effektivt regulert ved hjelp av Sigma Air Manager 4.0. I fremtiden skjer dette med synkronreluktansdrivsystemer fra Siemens med en høy virkningsgrad i dellastområdet. 

Den nye standarden EN 50598 gjelder ikke bare effektivitetsverdiene til de enkelte virkningsgradene for drift, men fokuserer også på den samlede systemeffektiviteten.

Den beste kombinasjonen av synkron- og asynkronmotor teknologi

Denne nye, innovative motorserien forener fordelene med asynkron- og synkronmotorer i ett drivverk. I rotoren brukes det hverken aluminium, kobber eller dyre magneter av sjeldne jordarter, men snarere elektroplater med spesiell profilering som er stilt på rekke. Det gjør drivverket robust og vedlikeholdsvennlig, slik man kjenner det fra asynkronmaskiner.

Reguleringsegenskapene er sammenlignbare med de i synkronmotorene. Reluktansmotorer har på grunn av den spesifikke rotorkonstruksjonen en høy dynamikk, og på grunn av strømflyten forekomer det ingen ekstra oppvarming i rotorene.

Innovativt drivsystem for en bærekraftig framtid

Serien ASD SFC blir for første gang utstyrt med de innovative synkronreluktansmotorene fra Siemens, som i dellastområdet gir en forbedret effektivitetsgrad på opp til ti prosent, en topplassering med IES2 i den nye energieffektivitets standarden EN 50598. I tillegg gir serien lavere energikostnader. Du kan dermed spare i gjennomsnitt 4500,- NOK i året, beregnet ut ifra ca. 6000 driftstimer.

Brukere får derfor ikke bare maksimal fleksibilitet for spesifikke bruksområder og varierende miljøforhold, men også med hensyn til laste-egenskaper. Sammen med de høyeffektive IE4 asynkronmotorene har Kaeser økt energieffektiviteten innen drivteknologi og sørger for økt miljøvennlig konkurranse.

12. 04 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Kaeser reluktansmotor

Den frekvensstyrte varianten av ASD skruekompressorene fra Kaeser har et synkronreluktans drivsystem fra Siemens.

Last ned bilde 1 (JPG, 585 KB)
Skruekompressor reluktansmotor ASD

Til sammenligning viser synkronreluktans motoren klart bedre verdier av virkningsgraden.

Last ned bilde 1 (JPG, 381 KB)