Kaeser presenterer den nye skruekompressorserien «SK»

I dag forvengter brukere høy tilgjengelighet og effektivitet, også fra små kompressorer. Den nye «SK»-skruekompressorserien med den energisparende «Sigma Profil», og den interne styringen «Sigma Control» som standard, oppfyller ikke bare disse forventningene, men utmerker seg også med en betydelig økt leveringsmengde og lavere strømforbruk.

Skruekompressor Aircenter
De nye «SK»-skruekompressorene produserer ikke bare mer trykkluft med mindre energi. Den nye interne styringen «Sigma Control 2» gir i tillegg til en høy effektivitet også et mangfold av kommunikasjonstekniske muligheter for maskinene. I tillegg til standardversjonene (se bildet) fås også utførelser med påmontert kjøletørker, og «Aircenter»-versjoner med kjøletørker og trykkluftbeholder.

De nye «SK»-skruekompressorene leverer opp til 2,5 m³ per minutt ved 8 (motoreffekt 11 og 15 kW) – avhengig av modell er dette 11 og hele 14 prosent mer enn forgjengerne. Denne økningen i effektivitet er oppnådd gjennom å optimere kompressorblokken, og minimere det interne trykktapet. I tillegg fører disse forbedringene til en reduksjon i det spesifikke effektbehovet med inntil fem prosent. De høyeffektive Premium Efficiency-motorene (IE3), dvs. elektromotorer med særlig høy virkningsgrad, bidrar ytterligere til energibesparelsene. En annen komponent som er viktig for effektiviteten er den nye interne styringen "Sigma Control 2". Denne muliggjør ikke bare en effektiv styring som er nøyaktig tilpasset det aktuelle trykkluftforbruket, og en pålitelige overvåking av driften – variable grensesnitt, nå også med innpluggbare kommunikasjonsmoduler, men øker dessuten fleksibiliteten, for eksempel for integrering i datanettverk. Et stort display og en integrert RFID-leser i betjeningspanelet gjør kommunikasjonen med anlegget på bruksstedet enklere. RFID-leseren gjør det dessuten mulig å standardisere servicen, og øke servicekvaliteten på en profesjonell og sikker måte.

Også den gjennomtenkte og brukervennlige oppbygningen av de nye «SK»-kompressorene overbeviser. Venstre kabinettdeksel kan tas av i en håndvending, slik at man får full tilgang til de oversiktlig plasserte komponentene. Alle vedlikeholdssteder er lette å komme til. I lukket tilstand sørger kabinettet med sin lyddempende kledning for et meget lavt og behagelig støynivå. Huset sørger med separat lufttilførsel og fire innsugningsåpninger også for kjølingen av anlegget, motoren, koblingsskapet og innsugningsluften til kompressoren. Kjølesystemet bruker en patentert, høyeffektiv tostrømsvifte med separat kjøleluftstrøm for motor og kompressor. Dette gir en optimal kjøleeffekt, lav trykkluftutgangstemperatur, redusert støyutslipp og ikke minst en optimal samlet effektivitet for komprimering av luften.

De nye «SK»-kompressorenes modulbaserte anleggskonsept («byggeklossprinsipp») gir også viktige fordeler. I tillegg til standardutførelsen med en oppstillingsflate på kun 0,65 m², fås både modellen «SK 22» og «SK 25» som såkalte «T-versjoner», med påmontert, termisk avskjermet kjøletørker. Da det i mange tilfeller er en fordel med en trinnløs turtallsregulering, fås også versjoner med innebygd frekvensomformer («Sigma Frequency Control») med motoreffekt på 11 eller 15 kW.

Hvis man ikke bare vil ha en effektiv kompressor, men en kompakt, komplett trykkluftstasjon, kan man velge et «SK-Aircenter». Denne kombinasjonen av kompressor, kjøletørker og trykkluftbeholder som er montert på undersiden, og kan utstyres med forskjellige trykkluftfiltre, gir en driftssikker og energieffektiv produksjon, etterbehandling og lagring av trykkluft, på minimalt med plass. «SK-Aircenter» egner seg derfor særlig godt til mindre bedrifter og verksteder med begrenset plass.

20. 04 12 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor Aircenter

De nye «SK»-skruekompressorene produserer ikke bare mer trykkluft med mindre energi. Den nye interne styringen «Sigma Control 2» gir i tillegg til en høy effektivitet også et mangfold av kommunikasjonstekniske muligheter for maskinene. I tillegg til standardversjonene (se bildet) fås også utførelser med påmontert kjøletørker, og «Aircenter»-versjoner med kjøletørker og trykkluftbeholder.

Last ned bilde 1 (JPG, 729 KB)