Den energibesparende kompakte trykkluftstasjonen SXC

Den kompakte og energibesparende SXC-serien fra Kaeser er spesielt utviklet for håndverkindustrien. Den er meget støysvak, energibesparende og ikke minst kostnadsbesparende. I forhold til sammenlignbare stempelkompressorer med samme ytelse, kan man med SXC-serien spare ca. 7 000 kroner per år i energikostnader.

Skruekompressor SXC
Trykkluftstasjonen "SXC" inkluderer en skruekompressor, kjøletørke og en 215 liters trykkluftbeholder. Med et støynivå på maksimalt 69 dB (A) er den meget stillegående.

I mange håndverksbedrifter er det fremdeles installert eldre stempelkompressorer, som også etter mange år arbeider trofast videre. Dette er bra, og forteller noe om maskinkvaliteten. Mindre bra er det likevel, at selv om ønsket trykkluftmengde blir produsert, er energikostnadene for høye. I tillegg tar de ofte mye plass og er meget støyende. SXC-serien fra Kaeser er spesielt utviklet for å unngå dette. Kompressorene tar liten plass, og er både stillegående og meget energiøkonomiske.

Under det korrosjonsfrie kabinettet av rotasjonssintret polyetylen, skjuler det seg en komplett, moderne trykkluftstasjon. Den består av en skruekompressor med kjøletørke, trykkluftbeholder og en elektronisk nivåstyrt kondensatavleder. Kondensatavlederen fjerner kondensatet fra trykkluftbeholderen og kjøletørkeren på en driftssikker måte. Selve kjernen i anlegget er en Kaeser-skruekompressor med «Sigma Profil» som er like effektiv som den er støysvak. Denne strømningsteknisk optimerte skruerotorprofilen gir mer trykkluft med mindre energi. Med en motorytelse fra 2,2 til 5,5 kW og en leveringsmengde fra 0,34 til 0,8 m³/min (ved 8 bar) er SXC-serien meget allsidig. De fire SXC-modellene trenger ikke mer enn utrolige 0,62 kvadratmeter plass. Styringen «Sigma Control basic» sørger for en sikker og kostnadseffektiv drift av dette anlegget med en effektiv start- /stopp-regulering.

29. 03 12 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor SXC

Trykkluftstasjonen "SXC" inkluderer en skruekompressor, kjøletørke og en 215 liters trykkluftbeholder. Med et støynivå på maksimalt 69 dB (A) er den meget stillegående.

Last ned bilde 1 (JPG, 270 KB)