Optimerte trykkholdesystemer for kompressorstasjoner

Mange bedrifter kobler ut kompressorene sine om natten og i helgene for å unngå energitap på grunn av lekkasjer. Denne metoden er effektiv, men den har en avgjørende ulempe. Det er fare for at etterbehandlingskomponenter blir overbelastet når kompressorene startes opp igjen, og at trykkluftnettet forurenses. Trykkholdesystemer (fortrykkregulatorer) hjelper mot dette, og Kaeser tilbyr nå slike systemer i optimert utførelse.

Trykkholdesystem DHS for trykkluftetterbehandling
De optimerte trykkholdesystemene (fortrykksregulatorene) fås i forskjellige størrelser. De bidrar til å spare energi, sikre trykkluftkvaliteten og kan også lett integreres i overordnede styrings- og overvåkingssystemer.

Dersom trykkluftnettet har mange lekkasjer, kan hele rørledningssystemet tømmes for trykkluft når kompressorene er slått av over lengre tid. Etter gjenstarten forsyner da kompressorene først et tomt trykkluftnett. Etterbehandlingskomponenter som tørkere og filtre kan dermed utsettes for opp til ti ganger den vanlige belastningen. Denne oppstartsoverbelastningen kan, til tross for gode tørke- og filtersystemer, føre til forurensninger i trykkluftnettet. Med trykkholdesystemene fra Kaeser kan denne uønskede effekten lett og rimelig unngås.

Trykkholdesystemet installeres i kompressorstasjonen rett etter etterbehandlingskomponentene. Dermed blir stasjonen værende under trykk, også etter at alle kompressorene er stanset. Når arbeidet gjenopptas, kan det nødvendige systemtrykket raskt bygges opp igjen, og uten oppstartsoverbelastninger. Først når dette trykket er nådd, åpner ventilen i trykkholdesystemet, og driftstrykket til tørkeren, og filteret holdes derved konstant. Fortrykkregulatoren bidrar ikke bare til å spare energi, men bidrar også til å sikre kvaliteten på trykkluften. Den nye optimerte utførelsen er i tillegg utstyrt med en godt synlig ventilstillingsindikator samt elektroniske alarmsystemer. Den enkle elektronikken er lett å programmere med en selvforklarende meny. Systemet kan også integreres i et overordnet styrings- og overvåkningssystem: Den integrerte trykksensoren fungerer da som signalgiver.

12. 06 12 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Trykkholdesystem DHS for trykkluftetterbehandling

De optimerte trykkholdesystemene (fortrykksregulatorene) fås i forskjellige størrelser. De bidrar til å spare energi, sikre trykkluftkvaliteten og kan også lett integreres i overordnede styrings- og overvåkingssystemer.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.31 MB)