Ny kaldregenerert adsorpsjonstørker

Enkelte bruksområder for trykkluft krever en særlig høy tørrhetsgrad på luften (lavt trykkduggpunkt). Slike bruksområder kan for eksempel være bruk av styre- eller prosessluft i drikkevare- og næringsmiddelindustrien, i kjemisk og farmasøytisk industri, men også særlig krevende bruksområder i frostutsatte områder. Trykklufttørkere som skal leve opp til disse høye kravene må i dag ikke bare være meget driftssikre, men også arbeide kostnadsgunstig og energieffektivt. Med dette for øye kan Kaeser med de kaldregenererte adsorpsjonstørkerne DC 12 til DC 133 tilby optimert og toppmoderne tørkerteknologi.

Adsorpsjonstørker DC for trykkluftetterbehandling
De nye kaldregenererte adsorpsjonstørkerne DC 12 til DC 133 oppnår meget lave duggpunkt, både driftssikkert og energieffektivt.

De nye modellene i DC-serien dekker et volum fra 1,2 til 13,3 m³/min, og leveres klar til tilkobling med for- og etterfiltrering. På grunn av en optimal basisdimensjonering oppnår DC-adsorpsjonstørkerne også under ekstreme bruksbetingelser, lave trykkduggpunktsverdier ned til -70 °C. Rikelige påfyllingsmengder av det høyverdige tørkemiddelet "Sigma Dry" som ikke blir oppbrukt fra startfyllingen bidrar til dette. På denne måten kreves kun et minimum av regenerasjonsluft selv når tørkemiddelets standtid er lenger enn vanlig. I tillegg til lave servicekostnader gir dette også betydelige energisparinger. Alt etter behov kan man velge mellom to energisparestyringsversjoner. Basisversjonen "Eco Control basic" muliggjør en fleksibel tilpasning av regenereringstiden til forskjellig utnyttelsesgrad per tastetrykk. På den måten kan ekstra regenereringsluft spares inn. Fremfor alt ved variable volum- trykk- eller temperaturverdier anbefales det å bruke den lastavhengige styringen "Eco Control", som automatisk tilpasser last- og regenereringstider til behovet, og dermed kan bidra til betydelige innsparinger på energikostnadene. Med "Eco Control" med den patenterte trendregistrerende duggpunktreguleringen, kobles adsorpsjonsbeholderen først ved optimal utnyttelse av tørkemiddelet om fra tørke- til regenereringsfasen. På den måten kan den aktive lastavhengige tørkefasen forlenges med opp til 30 minutter, slik at en tilsvarende mengde regenereringsluft kan spares inn. Dessuten er det i motsetning til konvensjonelle løsninger ikke nødvendig med en dyr og vedlikeholdskrevende duggpunktmåler.
For bruksmåter med hyppig avbrutte lastfaser kan Kaeser også tilby tørkere med skiftende drift. Her blir den løpende regenereringssyklusen alltid fullført med luft fra en etterkoblet trykkluftbeholder. På den måten har man alltid tilgang til en fullstendig regenerert adsorpsjonsbeholder når tørkingen begynner på ny. Dermed unngår man ekstreme duggpunktverdier på grunn av for høy tørkemiddelbelastning.
Ikke minst kontroll- og indikatorpanelet, med sitt lett forståelige brukergrensesnitt og informative flytskjema for anlegget, er et bevis på den høye brukervennligheten for tørkeren. I tillegg kan DC-tørkerne også uten problemer kobles til en automatisk overvåking med et overordnet trykkluftstyringssystem som "Sigma Air Manager".

05. 07 05 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Adsorpsjonstørker DC for trykkluftetterbehandling

De nye kaldregenererte adsorpsjonstørkerne DC 12 til DC 133 oppnår meget lave duggpunkt, både driftssikkert og energieffektivt.

Last ned bilde 1 (JPG, 215 KB)