Ny adsorpsjonstørker Hybritec for store luftmengder

Tørk store trykkluftmengder inntil et trykksmeltepunkt på minus 40 °C sikkert og pålitelig. Alt sammen energieffektivt, energibesparende og på relativt lite rom: De nye kompakte Hybritec kombitørkerne fra Kaeser Kompressoren gjør det mulig.

Hybridtørker Hybritec for trykkluftetterbehandling
Den nye Hybritec kombitørkeren fra Kaeser Kompressoren med leveringsmengder inntil 67 m³/min kombinerer energieffektivitet, lite plassbehov og sikker og stabil produksjon av trykkduggpunkter på inntil minus 40 grader celsius.

Hvis lavere trykksmeltepunkt på inntil minus 40 °C er nødvendig, kan disse i fremtiden, takket være de nye kompakte kombitørkerne, kombinere kulde- og adsorbsjonstørkingen, sikkert og energibesparende, også når høyere leveringsmengder er nødvendig. Kaeser har utvidet konseptet som hittil var en volumstrøm på 20 m³, til volumstrømmer på inntil 67 m³/min. De nye Hybritec-tørkerne i seriene DTI til DTH muliggjør en energibesparelse på inntil 50 prosent i forhold til tradisjonelle adsorbsjonstørkere. Muligens gjør dette den synergetiske kombinasjonen til to tørkeprinsipper.

På grunn av sendte oppstilling av komponentene inne i rommet kunne man på den ene siden oppnå en betydelig økt servicevennlighet, på den annen side – og dette er enestående - kunne nødvendig plassbehov reduseres med inntil 49 prosent, uten at effekten reduseres. Alle vedlikeholdsrelevante steder er lett tilgjengelig fra framsiden, dette reduserer tiden og arbeidet for service, og bidrar til ytterligere kostnadsreduksjon.

De nye kompakte Hybritec-kombinasjonstørkerne tilbyr selvfølgelig også de kjente fordelene til Kaeser Hybritec-kombinasjonstørkere som ca. 50 prosent lavere effektbehov i forhold til en separat drevet varmregenerert adsorbsjonstørker (for trykksmeltepunkt -40 °C uten kuldetørker som fortørker) eller de svært lave prosesstemperaturene og lange tørkesyklusene. Resultatet av dette er en betydelig lavere mekanisk og termisk påkjenning på komponentene, noe som igjen bidrar til økt levetid og til betydelige reduksjoner i Life Cycle-kostnadene.

Også med tanke på trykkluftkvalitet tilbyr kombinasjonstørkerne på grunn av de svært lave prosesstemperaturene og lange kjølefasene betydelig mer stabile trykksmeltepunkter ved lave trykkluftutløpstemperaturer. Styringskonseptet til Eco Control sørger for enkel og sikker betjening med et intuitivt betjenbart berøringspanel.

Hvor stabile og sikre trykksmeltepunkter inntil -40 °C er nødvendig, hvor energieffektivitet spiller en stor rolle og spesielt hvor det er liten plass til installasjon, er de nye Hybritec-kombinasjonstørkerne det riktige valget.

03. 09 13 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Hybridtørker Hybritec for trykkluftetterbehandling

Den nye Hybritec kombitørkeren fra Kaeser Kompressoren med leveringsmengder inntil 67 m³/min kombinerer energieffektivitet, lite plassbehov og sikker og stabil produksjon av trykkduggpunkter på inntil minus 40 grader celsius.

Last ned bilde 1 (JPG, 352 KB)