Den nye kombinasjonstørkeren Hybritec

Tørr, ren trykkluft under alle betingelser, strømsparende drift og kostnadsgunstig tilpass den individuelle behovssituasjon: Med den nye hybrid kombinasjonstørkeren Hybritec er dette nå også mulig for middelsstore trykkluftmengder.

Kjøleadsorpsjonstørker Hybritec for trykkluftetterbehandling
Hybritec kombinasjonstørke for volum fra 20 m³/min og trykkduggpunktverdier ned til –40 °C

Kombiner moderne kjøletørkeres arbeidsmåte med adsorpsjonstørkernes lave trykkduggpunkt, og dra nytte av det beste fra begge og spar energi. Ideen er fascinerende, men har hittil bare vært lønnsom ved større trykkluftmengder. Ettersom tidene ikke nødvendigvis har endret seg til det bedre med tanke på energikostnader, blir denne kombinasjonen stadig mer interessant.

Kaeser tilbyr Hybritec kombinasjonstørkere for volum fra 20 m³/min., noe som gjør det interessant for stadig flere operatører å gå inn for dette energisparingsalternativet. På innløpssiden av den nye kombitørkeren viser en kjøletørker frem sine energibesparende fordeler. Den sørger på en svært rasjonell måte for et trykkduggpunkt på konstant +3 °C. Deretter strømmer trykkluften inn i adsorpsjonstørkeren, der den følgelig har et naturlig lettere spill, som om den kom rett fra kompressoren. Også i denne andre etterbehandlingsfasen trengs tilsvarende mindre energi for å avfukte luften til et trykkduggpunkt på -40 °C. Dette er bl.a. nødvendig for å beskyttelse mot omfattende kondensat også i utendørs røropplegg om vinteren.

Ved høyere utetemperaturer har kombinasjonstørkeren dessuten muligheten til å omgå adsorber-delen fullstendig. Da overtas etterbehandlingen av trykkluften utelukkende av kjøletørkeren med energisparingsjustering.  På denne måten kan man med Hybritec oppnå en energibesparelse som forkorter amortiseringsfasen for denne innovative teknikken betydelig.

En ytterligere fordel ved disse avanserte kombinasjonstørkerne er det store effektspekteret. Hybritec kan tilpasses nøyaktig hvert individielle behovet til gunstige betingelser. Kaeser har som eneste leverandør en bred portefølje av standardiserte komponenter at en passende kombinasjon kan produseres  for ethvert behov. Det er mer rasjonelt og gjør dermed anskaffelsen betydelig gunstigere enn om man må konstruere og bygge en ny konstellasjon for hvert enkelt tilfelle.

24. 04 08 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Kjøleadsorpsjonstørker Hybritec for trykkluftetterbehandling

Hybritec kombinasjonstørke for volum fra 20 m³/min og trykkduggpunktverdier ned til –40 °C

Last ned bilde 1 (JPG, 1.75 MB)