Nye høyeffektive filtre fra Kaeser Kompressorer

Den som behøver bedre kvalitet, kommer ikke utenom en tilpasset etterbehandling med filtrering. Takket være de nye Kaeser-filtrene skjer dette nå enda mer energisparende enn tidligere.

Filter for trykkluftetterbehandling
De nye Kaeser-filtrene tilbyr en fremragende filtreringsytelse samtidig med lavt trykktap.

Kaeser Kompressorer markedsfører nå filtre som har et ekstremt lavt differensialtrykk og som samtidig har fremragende filtreringseffekt. Lavt differensialtrykk betyr mindre energiforbruk! Dette er likevel ikke nok alene, hvis filterytelsen ikke samtidig oppnår den ønskede trykkluftkvaliteten. Kaeser-filtrene kan begge deler: Effektdataene for dem er beregnet ut fra kvalitetsstandarden for filtre, ISO 12500-1 og er kontrollert og bekreftet av en uavhengig instans. Ifølge denne oppnår for eksempel det nye dypt plisserte aerosolfilteret KE (Kaeser Extra) et restaerosolinnhold på 0,01 mg/m³ ved et metnings-differensialtrykk på maksimalt 200 bar.

Serien omfatter til sammen fire elementgrader for filtrering av aerosoler, partikler og oljedamper. Med disse kan det stille trykkluft til rådighet etter behov i alle renhetsklasser ifølge ISO 8573-1. De innovative Kaeser-filtrene kan brukes inntil 16 bar og 66 °C innløpstemperatur og tilbys i ni husstørrelser, i første omgang opp til leveringsmengder på 14,2 m³/min.

Behovstilpasset trykkluftrenhet med lite energi

Dette muliggjøres ved et fullstendig nyutviklet elementhode. Den patenterte egenutviklingen inneholder mye Kaeser-know-how. Den sørger for en myk styring av strømmen og leder trykkluften slik at de likeledes nyutviklede filtermediene belastes jevnt. I tillegg sørger spesielt store filteroverflater for optimale filterhastigheter. Dermed oppnås det en høy filterytelse samtidig med et minimalt trykktap.

Feilfritt elementskifte

Hodet og klokken på filteret er forbundet med hverandre med bajonettlås. Ved skifte av element posisjoneres de, sammen med tetningen for hus og element, automatisk tettende til hverandre, takket være en innebygd innovativ tvungen føring En stoppskrue fester klokken i endestillingen og tetter dermed samtidig filterhuset. Ved feilmontering kan forbindelsen ikke lukkes og trykkluft blåser hørbart ut.

Hus med lang levetid, som er lett å montere

Kaerer-filternes hus består av korrosjonsbestandig aluminium og er i tillegg beskyttet med et passiveringssjikt for en spesielt lang levetid. For en så enkel montering som mulig kan det leveres med trykklufttilkoblingsflenser med forskjellige nominelle bredder. I tillegg finnes det forskjellige valgfrie utførelser og omfangsrikt tilbehør.

Det fint inndelte Kaeser-filterprogrammet gjør det mulig å overholde alle trykkluftkvalitetsklasser ifølge ISO 8573-1 på en pålitelig og økonomisk måte. Filtrene er avstemt nøyaktig til kompressorer og ytterligere etterbehandlingskomponenter og kan kombineres etter behov.

14. 07 14 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Filter for trykkluftetterbehandling

De nye Kaeser-filtrene tilbyr en fremragende filtreringsytelse samtidig med lavt trykktap.

Last ned bilde 1 (JPG, 713 KB)