Kjøletørkere: Effektiv varmeluftutslipp

De høyt presterende kjøletørkerene fra Secotec TG-serien skiller seg ikke bare ut med varmelagringssystem, fremtidsrettet bruk av det miljøvennlige kjølemediet R-513A og plassbesparelser - nå drar de også nytte av et nytt ventilasjonssystem som gjør disse kjøletørketrene meget kostnadseffektive når det gjelder behandling av trykkluft.

Kjøletørker Secotec TG fra Kaeser
Den frekvensstyrte radialvifte montert på Secotec TG er kraftig nok til at standard ventilasjonskanal kan kobles til direkte til kjøletørekeren

Disse kompakte gigantene er designet for storskala industriell drift med leveringsmengde opptil 98 m³ / min. og sikre stabile trykkduggpunkter, selv under de mest utfordrende forhold  samt garanterer maksimale nivåer av pålitelighet og minimale livssykluskostnader 

Som for klimaanlegg produserer kjøletørkere avgassvarme som man må kvittes seg med . Tidligere modeller, som ble installert på mindre egnede steder, opplevde ofte varmeoppbygging som kjøletørkeren brukte mer energi på å distribuere. Secotec TG er imidlertid designet for å forhindre at dette problemet oppstår. Luftkjølte modeller er nå utstyrt for første gang med en frekvensstyrt radialvifte, hvor den avkjølende luftstrømmen trekker så mye av den påløpende eksosvarmen, som er nødvendig i samsvar med gjeldende belastningsnivå. Radialviften er kraftig nok til at standard avtrekkskanal kan kobles direkte til kjøletørkerne. Termisk overbelastning - forårsaket av at varm avtrekksluft trekkes tilbake som avkjølende luft - unngås på denne måten.

Alle Secotec-tørkere er utstyrt med et svært effektivt varmelagringssystem som inneholder et medie som har en lagringstetthet på opptil 98% høyere enn konvensjonelle lagringsmedier. Krever 46% mindre plass og med 60 % lavere totalvekt, er den innovative Secotec-kjøletørkeren også betydelig mer kompakt sammenliknet med andre kjøletørketermodeller med samme varmelagringskapasiteten.


Klimavennlig

Siden innføringen av EUs F-gassdirektiv har klimabeskyttelse blitt hver enkelt produsents ansvar. Secotec TG er designet for bruk av det klimavennlige kjølemediet R-513A. Klimagasspotensialet til R-513A betydelig lavere sammenliknet med tidligere kjølemedier. Kjølemedie består av verken brannfarlig eller giftig. Det finnes derfor ingen tilleggsforpliktelser pålagt operatører eller tjenesteleverandører.

12. 04 20 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Kjøletørker Secotec TG fra Kaeser

Den frekvensstyrte radialviften som er montert på Secotec TG er kraftig nok til at standard avtrekkskanal kan kobles direkte til kjøletørkeren.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.20 MB)