EBC: Ny serie av tilkoblingsklare blåsemaskiner

Blåsemaskinene «EB 291 C» og «EB 421 C» blir levert fra Kaeser komplett tilkoblingsklar med integrert effektelektronikk og driftsovervåkning. Med en driveffekt på fra 18,5 til 75 kW dekker de leveringsmengder på fra 15 bis 40 m³/min for opp til 1000 mbar overtrykk, eller 500 mbar undertrykk. Til hovedbruksområdene hører pneumatisk transport av gods i pulverform og lufting av rensebasseng og vannhusholdning. I tillegg til seriene CBC og DBC fås altså nå en blåsemaskine for leveringsmengder på 4,7 til 40 m³/min.

Blåser EBC
De nye tilkoblingsklare blåsemaskinene i «Compact»-programmet overbeviser ikke bare ved et lavt energiforbruk, men også ved lite plassbehov og høy samlet effektivitet. Blåsemaskinene er konstruert på en slik måte at flere anlegg kan monteres tett inntil hverandre.

EBC-blåsemaskinene leveres tilkoblingsklare med komplett sensorsystem og stjerne-trekantstarter eller med sensor og frekvensomformer (for fleksibel turtallsregulering). De komplette versjonene er dessuten CE-merket og EMC-sertifisert. Dette betyr mindre utgifter i forbindelse med planlegging, oppføring, sertifisering, dokumentasjon og igangkjøring for både sluttbrukere og produsenter av anlegg. Blåsemaskinene kan etter behov utstyres med motorer med forskjellig effekt. Lyd- og pulsasjonsdempning sørger for støysvak drift.

I de nye blåsemaskinene er det bygget inn mye «intelligens». De gjør det ikke bare mulig å oppnå betydelige innsparinger i energiforbruk og service, men også ved planlegging, oppføring, sertifisering og igangkjøring. I tillegg byr de på klare fordeler for driftssikkerhet og tilgjengelighet.

Takket være en plassbesparende plassering av komponentene klarer maskinene seg med et minimum av gulvplass. I tillegg er de konstruert slik at alt vedlikeholdsarbeid kan utføres fra frontssiden av anlegget. På denne måten er det mulig å plassere flere blåsemaskiner tett ved siden av hverandre. Komponenter som for eksempel reguleringsventiler, som ellers må installeres utenfor anlegget, er allerede integrerte. «Omega Control», det interne styringssystemet til blåsemaskinen, styrer også disse komponentene. Dette fører til ytterligere forenklinger ved planleggingen, oppføringen og dokumentasjonen av sentrale blåsemaskinstasjoner.

Driftskostnadene er likevel ikke bare avhengige av effektiviteten til de enkelte anleggene i blåsemaskinstasjonen. Andre faktorer spiller en enda viktigere rolle for disse. Til dette hører det virkelige behovet for trykk og luftmengder, riktig valg og tilpasning av blåsemaskinene og drivsystemene deres og en behovstilpasset styring av samkjøringen. Her byr «analysen av trykkluftutnyttelsen» (ADA) på verdifull støtte: Med denne kan man beregne hvordan trykkluftbehovet ser ut over tid, hvor kostnadseffektivt blåsemaskinstasjonen arbeider og hvordan tilgjengeligheten og effektiviteten ytterligere kan økes. Et annet viktig instrument er «Kaesers energisparesystem» (KESS). Med dette planleggingsprogrammet kan man simulere forkjellige systemvarianter, sammenligne dem med hverandre og beregne innsparingspotensialet. Når det gjelder levetidskostnadene til en enkelt blåsemaskin eller for hele stasjoner, er det også absolutt nødvendig å skaffe klarhet i kostnadene for vedlikehold og service. Dette krever likevel en velfundert know-how, som Kaeser tilbyr.

Når man velger Kaeser drar planleggere og rådgivere ikke bare nytte av fordelene ved den nye blåsemaskingenerasjonen. De kan også benytte seg av produsentens know-how for planlegging og optimering, og på denne måten øke den samlede effektiviteten for de planlagte og eksisterende trykkluftsystemene betydelig.

25. 05 12 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Blåser EBC

De nye tilkoblingsklare blåsemaskinene i «Compact»-programmet overbeviser ikke bare ved et lavt energiforbruk, men også ved lite plassbehov og høy samlet effektivitet. Blåsemaskinene er konstruert på en slik måte at flere anlegg kan monteres tett inntil hverandre.

Last ned bilde 1 (JPG, 191 KB)