Skrueblåser HBS: I toppklassen

HBS skrueblåseserien har satt en ny standard i effektområdet 132–250 kW med en volumstrøm på 60–160 m³/min og et differansetrykk på opp til 1100 mbar. De «store» er ikke bare økonomisk regulerbare, stillegående og optimalisert for fundamentet de stilles opp på. De krever også lite vedlikehold og er meget effektive over hele reguleringsområdet.

HBS blower
HBS skrueblåserne har satt en ny standard i effektområdet 132–250 kW, med en volumstrøm på 60–160 m³/min og et differansetrykk på opp til 1100 mbar.

Virkningsgraden til HBS-skrueblåseren er ikke bare svært nøyaktige, men nøyaktige over hele reguleringsområdet. Dette gjør maskinen til et attraktivt alternativ til turbokompressorer. Disse nye skrueblåserne for lavtrykk kombinerer flere års kompetanse fra Kaeser innen utvikling av meget effektive skrueblåsere med kravene som stilles i forbindelse med Industrie 4.0. Sammenlignet med tradisjonelle blåsemaskiner er de nye Kaeser-skrueblåserne opp til 35 prosent mer effektive. Sammenlignet med mange aksial- og turbovifter som finnes på markedet gir de betydelige energibesparelser. 

HBS skrueblåseren gir tapsfri direkte drift av blåserblokken, og den overbeviser med høy effektgrad, samtidig som den krever lite vedlikehold. I tillegg er maskinen meget kompakt og stillegående.

Den har en integrert frekvensomformer for tilpassing av volumstrømmen. Frekvensomformeren og motoren er tilpasset hverandre på en måte som gir en optimal virkningsgrad.

For å kunne oppnå de forutsette høye besparelsene i praksis garanterer Kaeser for effektforbruket per volumstrøm (spesifikt effektforbruk i kW per m³/t) iht ISO 1217 Annex E. Slik kan du være sikker på at de planlagte innsparingene og tidsrommene for amortisering faktisk realiseres.

Den integrerte styringen Sigma Control 2 sørger for driftssikkerhet og smart kommunikasjon via tilknytning til prosesstyringssystemer som overholder kravene til Industrie 4.0. For blåserstasjoner med flere blåsere anbefales det å bruke den overordnede styringen Sigma Air Manager 4.0, med spesielle styre- og reguleringsalgoritmer for kravene som stilles innen lavtrykk. Den gjør det mulig å øke energibesparelsene og sørger for at automatiseringen blir enda lettere.

Kaesers teknologi innen komprimering og automatisering kan være spesielt nyttig for bruksområder med høyt energiforbruk, slik som produksjon av luft til vannbehandling, samt bioreaktorer, flotasjon og fluidisering.

26. 02 18 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
HBS blower

HBS skrueblåserne har satt en ny standard i effektområdet 132–250 kW, med en volumstrøm på 60–160 m³/min og et differansetrykk på opp til 1100 mbar.

Last ned bilde 1 (JPG, 407 KB)