Trykkluftrevisjon viser innsparingsmulighetene

Stigende strømpriser og akselerende klimaendringer krever effektive mottiltak. Det eneste virkelige botemiddelet ligger i energisparing. Trykkluftteknikk gir mange muligheter i denne forbindelse. Ved en trykkluftrevisjon kan man til en lav kostnad finne ut hvilket innsparingspotensiale som ligger i bedriftens trykkluftsystem.

Analyse av trykkluftutnyttelsen
Trykkluft-kontroller ved hjelp av moderne datalogger (bilde) skaper med små kostnader oversikt over lønnsomheten og optimeringspotensialet i et trykkluftsystem.

Mulighetene er mange. Ved systemoptimering kan trykkluftanlegg i Europa i gjennomsnitt senke kostnadene med rundt 33 prosent – mange sogar opptil 71 prosent. Den viktigste kostnadsfaktoren ligger i energiforbruket.

Enhver effektiv optimering må imidlertid forutsette en analyse av trykkluftsystemet. Databeregninger muliggjør dette til forholdsvis lave kostnader. Driften av trykkluftstasjonen analyseres ved hjelp av målesystemet ADA med dataloggere uten inngrep i ledningsnettet. Også luftforbruket for forskjellige driftsområder kan kartlegges per gjennomstrømningsmengde. Dermed kan lønnsomheten for de enkelte kompressorene fastslås samtidig som hele systemet undersøkes for svakhetspunkter.

Dataloggeren registrerer de relevante dataene, og overfører disse til en PC, som utarbeider et detaljert forbruksdiagram. Forbrukssvingninger, tomgangsegenskaper, pålast- og stillstandstider til kompressoren registreres sammen med tilordningen av den enkelte kompressoren til det aktuelle trykkluftforbruket. Basert på de innsamlede dataene beregner den spesiell programvaren KESS energibehovet for den analyserte stasjonen og sammenligner den med en optimert stasjon.

KESS kan dessuten simulere forskjellige alternative systemvarianter. Ut av sammenligningen av disse variantene og en kostnadsberegning, er det opp til fagmannen å sammenfatte omfanget av nødvendig moderniseringstiltak. Ny konfigurasjon av anleggsbeståendet, delvis eller komplett erstatning.

For å sikre langvarig trykklufteffektivitet og dermed også unødvendig utslipp av drivhusgasser, anbefales bruk av styringssystemer som Sigma Air Manager. I tillegg til eksakt tilpasning av komponentene til det aktuelle trykkluftbehovet, muliggjør systemet kombinert med datavisualiseringen Sigma Air Control plus en permanent opptegning av last-/tomgangsegenskaper, utnyttelse og energiforbruket for hver enkelt kompressor. I tillegg registreres, fremstilles og dokumenteres nettrykk og luftforbruk. Alle data blir værende i ca. ett år i systemets database, men kan fremvises på enhver PC med internettleser og er tilgjengelig for kontroll av bedriftens trykkluft. Brukeren kan dermed selv utføre sine analyser etter behov og beholder oversikten over trykkluftsystemets energistrømmer og påløpne kostnader i denen forbindelse.

1: Resultatsanalyse av trykkluftrevisjoner utført av Kaeser for kampanjen Trykkluftseffektivitet. Diplomarbeid ved faghøyskolen i Coburg, Maskinbygglinjen (2004)

04. 05 08 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Analyse av trykkluftutnyttelsen

Trykkluft-kontroller ved hjelp av moderne datalogger (bilde) skaper med små kostnader oversikt over lønnsomheten og optimeringspotensialet i et trykkluftsystem.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.61 MB)