Sigma Air Service – fokus på helheten er viktig

På grunn av sin sentrale rolle som nøkkelenergibærer bør trykkluft helst være tilgjengelig i den nødvendige kvaliteten, mengden og med det nødvendige trykket døgnet rundt. Samtidig gjelder det å senke produksjonskostnadene, og strømlinjeforme prosessene for å kunne klare seg i konkurransen. Dette forutsetter en gjennomgående kostnadsoversikt, og en helhetlig ivaretakelse av systemene.

Kundeservice Sigma Air Service
Sigma Air Service sørger for en optimal tilgjengelighet og driftssikkerhet, og bidrar sterkt til reduksjon av kostnadene.

Med Sigma Air Service fra Kaeser oppnår du nettopp dette. Systemteknikere innenfor områdene mekanikk, elektro, trykkluftetterbehandling, styring og regulering, vedlikeholder og optimerer regelmessig brukerens totalsystemer som består av trykkluftproduksjon, trykkluftetterbehandling og trykkluftstyring.
Kaeser tar seg av vedlikeholdsplanleggingen, som avstemmes etter utnyttelsen av trykkluftanlegget. For å finne frem til de optimale vedlikeholdsintervallene i hvert enkelt tilfelle støttes denne planleggingen av onlinesystemer. Målsetningen er å oppnå optimal tilgjengelighet og driftssikkerhet, og lave trykkluftkostnader.

Opp til 30 prosent lavere energikostnader
Avhengig av utnyttelsen av trykkluftanlegget utgjør energikostnadenes andel av de totale kostnadene for trykkluftproduksjonen opp til 90 prosent. Det lønner seg derfor å la en fagmann gjennomgå hele systemet – og ikke bare enkeltkomponentene. For mange trykkluftstasjoner kan energikostnadene med hjelp av Sigma Air Service  faktisk påviselig reduseres med opp til 30 prosent!

Sikkerhet med store bokstaver
Et optimert totalsystem for trykkluft er imidlertid bare én av bærebjelkene i en tidsmessig og funksjonell energiforsyning. I tillegg er det av uvurderlig betydning at samsvar med sikkerhetsforskrifter og ulykkesforebyggende forskrifter og dokumentasjon på dette, er en integrert del av servicen.
På samme måte som ved vedlikehold av fly følger Kaesers serviceteknikere produkt- og tidsavhengige arbeidsplaner med sjekklister og definerte slitedelspakker. Med til de sentrale punktene i dette helhetlige vedlikeholdet hører blant annet optimeringen av inn- og utkoblingstrykk, kontroll av styringstype, koblingsur og kommunikasjonen mellom Sigma Air Manager og kompressorene i stasjonen. Til slutt dokumenterer serviceteknikeren det utførte arbeidet og sikkerhetskontrollene.
På den måten oppnår bedriften ikke bare optimal driftssikkerhet og trykklufttilgjengelighet, men kan også være sikker på at alle formaliteter er i orden. Sigma Air Service sikrer nemlig at alle forskrifter som gjelder for trykkluftanlegget overholdes, og at dette kan dokumenteres.
Dessuten er man med Sigma Air Service sikret at det kun brukes originale Kaeser-deler. For brukeren betyr dette at levetiden på komponentene er sikret, og vedlikeholdsintervallene kan utnyttes i fullt ut.

Ressursvennlig service fra ett og samme sted
Med Sigma Air Service får brukere av trykkluftsystemer en komplett vedlikeholdsløsning utført av eksperter, som med en helhetlig fremgangsmåte hjelper brukeren til å sikre tilgjengelighet av trykkluftforsyningen, spare energikostnader, beskytte miljøet og overholde offentlige krav. I tillegg vil trykkluftanlegget alltid være à jour med dagens tekniske standard.
Med Sigma Air Service kan brukere av trykkluftanlegg konsentrere seg om sin kjernekompetanse, og medarbeidere som opprinnelig var tiltenkt vedlikeholdsoppgaver kan benyttes på andre måter til beste for bedriften.

08. 03 06 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Kundeservice Sigma Air Service

Sigma Air Service sørger for en optimal tilgjengelighet og driftssikkerhet, og bidrar sterkt til reduksjon av kostnadene.

Last ned bilde 1 (JPG, 2.48 MB)