Sigma Air Utility: Kjøp kun trykkluften!

Betal kun for det du bruker. I stedet for å kjøpe en trykkluftstasjon kan du velge å bare kjøpe trykkluften, og driftsmodellen «Sigma Air Utility» gjør dette mulig.

Sigma Air Utility
Ved contracting eier systemleverandøren trykkluftstasjonen. Kunden betaler kun for trykkluftforbruket.

Driftsmodeller som Sigma Air Utility fra Kaeser har mange fordeler sammenlignet med konvensjonell drift av trykkluftanlegg: Kunden kan umiddelbart nyte av lønnsom, energibesparende trykkluftforsyning uten investeringskostnader. Kaeser tar seg av planlegging, installasjon og drift i henhold til kundens krav og målsettinger. Som bruker sparer du dermed investeringskostnadene med en trykkluftstasjon. Du slipper personalkostnader og kostnader i forbindelse med vedlikehold og etterbehandling, og i stedet for faste kostnader trenger du kun å forholde deg til driftskostnadene. Som trykkluftbruker får du dermed kun en fast avtalt kubikkmeterpris. Som systemleverandør sørger Kaeser for en svært energieffektiv og pålitelig drift med førsteklasses rådgivning innen trykkluftforsyning. Kaeser er også selv interessert i å tilpasse trykkluftstasjonen til endrede driftsbetingelser og til dagens tekniske standard.

Det er også fordeler ved vedlikehold. Sigma Air Utility trykkluftstasjoner holdes konstant under oppsikt ved hjelp av Sigma Air Manager 4.0 og er tilknyttet Kaeser Service Center. Dermed er du sikret tilgang til trykkluft med størst mulig effektivitet og produksjonssikkerhet.

Brukere som bestemmer seg for å kjøpe bare trykkluft i nødvendig mengde og kvalitet istedenfor en kompressorstasjon, vil kunne få en eksakt kostnadsoppstilling. I stedet for en beregningsmodell får du en fastpris pr. kubikkmeter trykkluft. Denne blir avtalefestet, og utgjør et sikkert og forutsigbart beregningsgrunnlag. Grunnprisen som bestemmes for hele avtaleperioden, dekker anleggs- og driftskostnader samt en avtalt trykkluftuttaksmengde. Hvis trykkluftuttaksmengdene blir høyere enn de avtalte rammene, gjelder en avtalefestet tilleggspris. Eksakte målinger garanterer at man kun betaler for trykkluftmengdene som er tatt ut av nettet. 

Sigma Air Utility er fremfor alt et svært interessant alternativ innen trykkluftforsyning når du ønsker en rask økning av energieffektiviteten. Outsourcing er en elegant løsning. 

Innsparingsmulighetene med Sigma Air Utility varierer. Når en bedrift går over til Sigma Air Utility, installerer avtalepartneren som regel et helt nytt trykkluftsystem, slik at hele energiinnsparingspotensialet utnyttes. Innsparingskostnadene for trykkluft er avhengig av anlegget som erstattes. En innsparing på 30 prosent og mer er ikke uvanlig. Dette er en permanent innsparing.

12. 04 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Sigma Air Utility

Ved contracting eier systemleverandøren trykkluftstasjonen. Kunden betaler kun for trykkluftforbruket.

Last ned bilde 1 (JPG, 353 KB)