Teleservice øker tilgjengeligheten og lønnsomheten på kompressorene

På de fleste industrielle bruksområdet er en kontinuerlig tilgjengelighet av trykkluft en nødvendighet. På dette feltet får Teleservice mer og mer betydning. Under betegnelsen "Sigma Tele Care" tilbyr Kaeser Kompressoren denne kombinasjonen av fjerndiagnose og behovsorientert, forebyggende vedlikehold som en servicetjeneste.

Teleservice
Bedre tilgjengelig med reduserte kostnader kan "Sigma Tele Care" tilby, som baserer seg på sammensmeltning av moderne kompressorteknikk og datakommunikasjon.

Når det gjelder trykkluftstasjonens effektive driftstid, spiller investeringene sammenlignet med driftskostnadene annen fiolin: Investeringskostnadene utgjør, avhengig av bedrift og utnyttelse, bare 10 til 20%. 80 til 90% av "Life Cycle Costs" faller på energi, vedlikehold og reparasjoner. Kaeser tar hensyn til dette med Teleservice-muligheten i sine kompressorer. Hver eneste kompressor som er utstyrt med den interne industri-PC-styringen "Sigma Control" kan "logge seg" direkte eller via en egnet overordnet styring, inn på det verdensomspennende Kaeser-datanettet. Produsentens fagfolk kan alltid observere driftsprofilen og med bakgrunn i det aktuelle trykkluftbehovet, kan servicepersonalet tilpasse endrede forhold til trykkluftstasjonens driftsparametre. Dermed er de mulig å benytte seg av det energetisk gunstigste arbeidsområdet. Denne konstante overvåkingen gjør det mulig å forutse nødvendig vedlikehold, og kostnader i forbindelse med personal og materiell kan reduseres. Levetiden til komponentene blir lengre og kostnadene reduseres.

Takket være overføring av alle relevante driftsdata blir trykkluftstasjonen kontinuerlig kontrollert av produsentens service-sentral og igjen dennes autoriserte partner, uansett om stasjonen står på andre siden av kloden. Serviceteknikeren som er tilgjengelig pr. dataledning kan stille nøyaktige diagnoser, og hvis det er nødvendig kan vedkommende finne frem til reservedeler. Dette vil føre til at utkoplingsperiodene blir kortere på grunn av informasjonskvaliteten og de forbyggende serviceaktivitetene.

Resultatet blir at kombinasjonen av "intelligente" produkter, globalt datanett, kompetente partnere og en firmafilosofi med kostnadsoptimering som målsetning fører til "Sigma Tele Care" (Teleservice), en integral bestanddel i alle tilbudene fra Kaeser, samme om det dreier seg om enkelte maskiner eller komplette trykkluftsystemer.

Service-teknikerne til trykkluftbrukeren og produsenten i Teleservicesentralen kan f.eks. hente opp lagret informasjon via prosesstyringsteknikksystemet
"Sigma CC" (CC=Control Center) fra hendelseslageret som finnes i hver "Sigma Control" styring samt i serveren til den overordnede styringen. Med kontinuerlig protokollføring av alle driftsdata er det mulig å komme på sporet til eventuelle problemer. Dette sparer mange dyre og langvarige serviceoppdrag.

Slik kan f.eks. trykkendringer registreres, luftforbruksverdier tilpasses bestemte tidspunkter, aktuelle driftstemperaturer og temperaturer til andre maskiner kan hentes opp, differansetrykkene til de enkelte kompressorene kan kontrolleres, og levetiden på vedlikeholdsdeler kan bestemmes. Utover dette finnes informasjon om stasjonens utnyttelse, om drifts-, last- og tomgangstider, dellastforhold og kompressorenes driftstilstander tilgjengelig.

18. 03 02 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Teleservice

Bedre tilgjengelig med reduserte kostnader kan "Sigma Tele Care" tilby, som baserer seg på sammensmeltning av moderne kompressorteknikk og datakommunikasjon.

Last ned bilde 1 (JPG, 223 KB)