Fremtidens teknologi: Lavtrykk 4.0

Styr blåsemaskinene på en intelligent og enkel måte: Sigma Air Manager 4.0 er løsningen for optimal automatisering av blåserstasjoner. Den gir maksimal energieffektivitet og kostnadsbesparelse, samt bruk i samsvar med Industrie 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement
Sigma Air Manager 4.0 overvåker og styrer alle komponentene i et trykkluftanlegg på en effektiv måte. I tillegg tilpasses komponentene Industrie 4.0.

Sigma Air Manager 4.0 er kjernen til en blåserstasjon og nøkkelteknologien for å benytte fremtidige tjenester i samsvar med Industrie 4.0. Den styrer de enkelte maskinene på en effektiv måte og gir en perfekt tilpasning av strømningskapasiteten fo å møte den ønskede volumstrømmen. Det eneste den trenger for optimal regulering av blåserne, er et signal fra prosesstyringssystemet om hva det ønskede differensialtrykket er. En sentral blåserstasjon forsyner alle bruksområder. I løpet av sekunder analyserer den driftsdata, simulerer handlingsalternativer og velger så den mest effektive løsningen. Resultatet er Energieffektivitet i hittil ukjent omfang.

Alle komponentene til en blåserstasjon er tilpasset hverandre, styres og arbeider etter kundens behov på en optimal måte. Prosessovervåkningen gir verdifull data, som analyseres og videresendes for detaljert evaluering. Resultatene brukes til å forutsi potensielle feil så tidlig som mulig og forhindre feil ved å iverksette rettidig tiltak.

SAM 4.0 kan kommunisere på 30 språk, og fargeskjermen på den brukervennlige 12-tommers berøringsskjermen viser umiddelbart om anlegget befinner seg i den «grønne sonen» når det gjelder energiforbruk. Driftstilstander, trykkforløp, leveringsmengde og effekt, samt vedlikeholdsmeldinger og eventuelle feilmeldinger for det aktuelle tidspunktet er selvsagt tilbakevirkende, og kan lett vises og analyseres. Med en nettverkstilkobling kan dette gjøres med PC`en på kontoret eller et annet sted. Dette sørger for økt sikkerhet og et grunnlag for forebyggende vedlikehold, samt energistyring iht. ISO 50001.

Den overordnede styringen åpner for nye muligheter til å utføre forebyggende vedlikehold av blåsemaskiner. Lenge kunne vedlikehold først utføres etter at det dukket opp en feilmelding, ved en periodisk servicedato eller etter reparasjon. Med SAM 4.0 er det nå mulig å sette i verk vedlikeholdstiltak før det oppstår en feil og dermed unngå kostnader for nedetid og følgeskader.

Sensorene som er integrert i maskinene og styringen Sigma Control 2, bearbeider prosessdata og viderefører disse til Sigma Air Manager 4.0 umiddelbart. Ved hjelp av en spesiell programvare overføres informasjonen til Kaeser Data Center, og en sanntidsanalyse utføres. Kaeser Data Center sørger for den sentrale overvåkningen og bearbeidelsen av driftsmeldingene. Ved behov, igangsettes nødvendige tiltak for forebyggende vedlikehold.

Dermed kan vedlikeholdet og eventuelle reparasjoner utføres på det tidspunktet der det virkelig er nødvendig. Dette sparer tid og penger, samt sørger for at blåsemaskinene og de tilhørende prosessene er tilgjengelige.

26. 02 18 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement

Sigma Air Manager 4.0 overvåker og styrer alle komponentene i et trykkluftanlegg på en effektiv måte. I tillegg tilpasses komponentene Industrie 4.0.

Last ned bilde 1 (JPG, 463 KB)