SAM 4.0: Morgendagens teknologi allerede i dag

Industrie 4.0, Internet of Things (IoT), lover å være en revolusjon innen produksjon. Den nye Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) gjør det "umulige" mulig: den ser inn i fremtiden, utnytter og samler større datamengder enn tidligere og sørger for store energibesparelser.

Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement
SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) overvåker og styrer alle komponentene i en trykkluftstasjon og tilpasser dem til Industrie 4.0.

SAM 4.0 er en overordnet styreenheten som styrer alle komponentene i trykkluftproduksjonen. Den optimerer blant annet trykkvaliteten og justerer matekapasiteten på kompressorstasjonen automatisk til varierende trykkforbruk. I tillegg optimerer den energieffektiviteten basert på reguleringstap, koblingstap og trykkfleksibilitet, samt klargjør trykkluftstasjonen for fremtidig service, som for eksempel forebyggende vedlikehold (Predictive Maintenance). Alt dette øker driftssikkerheten og effektiviteten, og reduserer samtidig energikostnadene.

Best mulig trykkvalitet skreddersydd ditt behov

Dette blir blant annet mulig med den adaptive 3D advanced styringen. Denne tar ikke bare hensyn til koblingstap (start/stopp). Den fokuserer på andre egenskaper som påvirker energieffektiviteten til et trykkluftanlegg, for eksempel reguleringstap, tap i tomgangsdrift, drift ved frekvensomforming og trykkfleksibilitet (gjennomsnittlig økning over behovstrykket). Den innovative styreenheten beregner mulig oppnåelig konfigurasjonen og styrer de tilkoblede komponentene tilsvarende. Behovstrykket til brukeren er det avgjørende.

Når maskiner "snakker"

Med SAM 4.0 kan du velge mellom 30 språk. Fargeskjermen på den brukervennlige 12-tommers berøringsskjermen viser umiddelbart om stasjonen befinner seg i den "grønne sonen" når det gjelder energiforbruk. Driftstilstander, trykkforløp, leveringsmengde og effekt, samt vedlikeholds- og eventuelle feilmeldinger for det aktuelle tidspunktet er selvsagt tilbakevirkende, og kan lett vises og analyseres. Med en nettverkstilkobling kan dette gjøres med PC-en på kontoret eller et annet sted. Slik får du ikke bare økt sikkerhet og et grunnlag for preventivt vedlikehold, men også energistyring i henhold til ISO 50001.

Sigma Network

Bruk av Sigma Network i tillegg til SAM 4.0 gir en spesiell fordel. Sigma Network er et spesialutviklet, selvstendig, effektivt og sikkert Ethernet-nettverk som støtter optimal overvåkning og styring av komponentene i en trykkluftstasjon.

Fjerndiagnose og forebyggende vedlikehold

Fjerndiagnose og behovsbasert, forebyggende vedlikehold er andre argumenter for å bruke SAM 4.0. Vedlikeholds- og feilmeldinger sendes umiddelbart via e-post til en angitt adresse. Med fjerndiagnose blir det mulig å utføre tjenester som forebyggende og vedlikehold. Dette øker trykklufttilgjengeligheten og driftssikkerheten, samt sørger for meget lave livssykluskostnader.

Designet for vekst

SAM 4.0 er designet for potensiell vekst i trykkluftstasjonen. En enkel programvareoppgradering gjør det mulig med utvidelse uten ekstra investeringer i ny maskinvare.

23. 02 15 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement

SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) overvåker og styrer alle komponentene i en trykkluftstasjon og tilpasser dem til Industrie 4.0.

Last ned bilde 1 (JPG, 463 KB)