Kaeser Sigma Network

Raskt, sikkert og fremtidstilpasset! Det effektive Ethernet-nettverket, Kaeser Sigma Network, sørger for optimal styring og overvåkning av trykkluftanlegget. Dessuten er det i stand til å dra nytte av de fremtidsrettede ytelsene som Industri 4.0 gir.

Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement
Sigma Network: Det effektive, Kaeser Sigma Network, sørger for en optimal overvåkning og styring av trykkluftanlegget, og brukes i samsvar med Industri 4.0.

Industrielle bruksområder stiller spesielle krav til kommunikasjon, også for maskin til maskin, som danner grunnlaget for Industri 4.0. Teknologien må være robust og enkel å håndtere på stedet, samt globalt kompatibel og i stand til å overføre store mengder data med maksimal integritet raskt og enkelt. Kaeser Sigma Network oppfyller alle disse kravene.

Sikre data

Nettverket, som er basert på den fremtidsrettede Ethernet-teknologien, er et lokalt nettverk innenfor trykkluftanlegget. Dette sørger for en optimal integrasjon av komponentene i et trykkluftanlegg. I motsetning til standard feltbussløsninger, som Profibus, CAN eller lignende tekonologier, som er relativt langsomme (opp til 12 Mbit/s), har dette nettverket en meget høy overføringshastighet på opp til 100 Mbit/s. Den utbredte protokollstandarden TCP/IP, også kjent som Internetts lingua franca, danner grunnlaget for datatrafikken på Sigma Network. Sigma Network bruker Kaesers egne MAC adresser, og danner et lukket og driftssikkert nettverkssegment i henhold til de industrielle styringssystemenes anbefalinger. En definert overgangsnode gjør det mulig å utveksle data med eksterne partnere på en sikker måte.

Grunnlag for forebyggende vedlikehold (Predictive Maintenance)

Sigma Network danner sammen med den overordnede styringen Sigma Air Manager 4.0 en perfekt koordinert infrastruktur og leverer data for fremtidig vedlikehold, som forebygger vedlikehold eller energistyring. Dette reduserer kostnadene, samt øker driftssikkerheten og tilgjengeligheten. Dersom brukeren ønsker det kan driftsdataene fra trykkluftanlegget overføres til Kaesers datasenter via en sikker bredbåndsforbindelse. Dette gir spesialistene hos Kaeser muligheten til å utføre fjerndiagnostisering og behovsorientert vedlikehold. Denne kombinasjonen gir brukeren maksimal forsyningssikkerhet. I tillegg blir kostnadene lavere siden spesialistene fra Kaeser kan tilpasse energien på trykkluftanlegget etter behov slik at anlegget alltid drives optimalt.

12. 04 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement

Sigma Network: Det effektive, Kaeser Sigma Network, sørger for en optimal overvåkning og styring av trykkluftanlegget, og brukes i samsvar med Industri 4.0.

Last ned bilde 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network gir en optimal integrering av komponentene i en trykkluftstasjon, samt en effektiv og ekstern forespørsel om og utnyttelse av de innhentede dataene.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.32 MB)