Med Kaeser på den sikre siden

Kompressoranlegg kan virke inn på annet utstyr og andre maskiner, eller kan selv påvirkes av disse. De må derfor samsvare med EMC-direktivet* og tilsvarende nasjonal lovgivning vedrørerende EMK** . Når det gjelder kompressorer fra Kaeser kan brukeren være sikker på at alle Kaeser-produkter er EMC-testet og er kvalitetsmerket med VDEs EMC-sertifisering.

EMV
Alle Kaeser-produkter er kontrollert med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og merket med VDEs EMC-kontrollmerke. Dette dokumenterer overensstemmelse med kravene i tysk lovgivgning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og det europeiske EMC-direktivet.

Maskiner og apparater som på grunn av sin elektriske eller elektroniske konstruksjon kan forstyrre eller bli forstyrret apparater og maskiner, er underlagt det europeiske EMC-direktivet. Nasjonal lovgivning i Tyskland regulerer også dette området. EMC-kravene dreier seg blant annet om støyfølsomhet, ledningsbundet og ubundet støyutstråling, og påvirkning av det strømnettet. I Tyskland påser myndighetene for telekommunikasjon og post at EMC-kravene overholdes. "Mistenkelige" apparater eller maskiner kan til enhver tid innrapporteres, kontrolleres av myndighetene hos brukeren eller forhandleren, eller hentes inn for kontroll.

I kompressoranlegg virker elektriske, elektroniske og mekaniske systemer sammen. I tillegg blir blir det stadig mer vanlig å bruke en frekvensomretter som turtallsregulering. Slike systemer kan forstyrres eller selv forårsake forstyrrelser. For å sikre en feilfri drift, må kompressorer derfor oppfylle EMC-kravene. I trykkluftstasjoner finnes det imidlertid fremdeles ofte systemer som ikke har den aktuelle sertifiseringen eller ikke er tilstrekkelig kontrollert. Det er heller ikke tilstrekkelig at bare én av anleggets komponenter, f. eks. frekvensomretteren, er kontrollert for at anlegget skal tilfredsstille de forskriftsmessige kravene.
Alle Kaesers produkter kontrolleres imidlertid av VDEs kontroll- og sertifiseringsinstitutt Offenbach, med hensyn til overholdelse av standardgrenseverdier, samtidig som det utarbeides et omfattende dokumentasjonsunderlag for dette.
I tillegg kontrollerer VDE regelmessig Kaesers produksjonssteder. Kaesers produkter kan dermed kvalitetsmerkes i henhold til dette: I tillegg til CE-merkingen er de også kvalitetsmerket med VDEs EMC-sertifisering. Dette bekrefter at de merkede anleggene er kontrollert og godkjent i henhold til gjeldende EMC-krav.

*) EMC = Electromagnetic Compatibility
**) EMK = Elektromagnetisk kompatibilitet

24. 11 04 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
EMV

Alle Kaeser-produkter er kontrollert med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og merket med VDEs EMC-kontrollmerke. Dette dokumenterer overensstemmelse med kravene i tysk lovgivgning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og det europeiske EMC-direktivet.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.23 MB)