Ny bygning: Startskuddet for Kaesers nye innovasjonssenter!

Etter nesten to års byggetid står det første nye firmabygget hos Kaeser klart og er allerede i bruk.

Coburg – Mye plass og lys for nye ideer og innovasjoner. Det er dette det nye bygget tilbyr. Siden flere avdelinger som samarbeider lå langt fra hverandre på Kaesers område, og det også var dårlig med plass, ble grunnsteinen til den nye bygningen «Forsknings- og innovasjonssenteret» lagt i september 2015. «De ansatte kommer mye nærmere hverandre og kommunikasjonen enklere, noe som vil føre til at nye ideer og innovasjoner skapes målrettet og permanent», sier Thomas Kaeser, formann i selskapet som spesialiserer seg på trykkluft.

Bygningen har en gjennomgående åpen konstruksjon med mye glass. Størrelsen på kontorene er tilpasset medarbeidernes behov og kan også endres ved en senere anledning. Strategisk innkjøp, Strategisk produktmarkedsføring og Teknisk produktutvikling holder nå til der.

Et arkitektonisk høydepunkt i bygningen er den doble spiraltrappen som knytter de seks etasjene sammen. Trappen er designet som Sigma Profilen til skruerotorene, som er en viktig del av Kaesers suksess. Skruerotorer er to spiraler som griper i hverandre. De utgjør hjertet i kompressorene. Allerede på 70-tallet utviklet Kaeser en versjon av rotorene, som er spesielt energieffektive, og utviklingen har fortsatt frem til i dag. Thomas Kaeser: «Innovasjoner spiller en viktig rolle for oss. Den som alltid utvikler seg, åpner for nye ideer og driver dem fremover, skaper fremtiden. Og Kaesers fremtid skal være like fremgangsrik som nåtiden og fortiden.»

Klimareguleringen i bygningen er også innovativ. Man finner ingen varmeelementer i bygget. I stedet finner ventilasjonen sted gjennom taket, som avhengig av utvendige temperaturer, utstråler kulde eller varme.

Under byggingen var flere firmaer fra regionen involvert.

13. 10 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Research and Innovation Centre

Det nye forsknings- og innovasjonssenteret er klart for innflytting. Der skal det oppstå mange nye innovasjoner.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.12 MB)
Research and Innovation Centre

Store, lyse rom og en åpen struktur skal forsterke kommunikasjonen mellom avdelingene. Et arkitektonisk høydepunkt i bygningen er den doble spiraltrappen som knytter de seks etasjene sammen.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.26 MB)