Analyse av trykkluftutnyttelsen – ADA

Oppdaget! – Kostnadsfeller og innsparingsmuligheter

Ved hjelp av vår analyse av trykkluftutnyttelsen, ADA, får vi nøyaktige forbruksprofiler for anlegget og registrerer på den måten ditt faktiske trykkluftbehov – i alle deler av driften og under forskjellige belastninger.

  • Vi avdekker svake punkter i det eksisterende systemet.
  • Vi oppdager overdimensjonerte installasjoner.
  • Vi skaper grunnlaget for det neste trinnet mot den optimale trykkluftstasjonen, beregningen av energisparingspotensialet.

Det kan tas hensyn til alle slags rammebetingelser – uansett om du ønsker et nytt anlegg eller ganske enkelt vil kontrollere effektiviteten til det eksisterende anlegget.

ADA – moderne måleutstyr

Måleinstrumenter
Topp moderne teknikk gir mulighet for nøyaktige, datastyrte analyser.

analysen av trykkluftutnyttelsen

Effektopptak
Hvor mye energi henter anlegget egentlig fra nettet?

Analyse av trykkluftutnyttelsen ADA i detalj

Måleinstrument ADA 2
Måleinstrument ADA-2

Vi installerer måleinstrumentet hos deg – på utleiebasis i ti arbeidsdager.

En optokopler sørger for en sikker overføring av data fra kompressor til ADA-dataloggen, hvor last-/tomgangskoblingspunkter for kompressorene lagres.

Målemetoden egner seg også for frekvensstyrte kompressorer.

ADA-datalogg: Nøyaktige data med små kostnader
ADA datalogger

Trykkluftkontroller ved hjelp av moderne datalogger skaper med små kostnader oversikt over lønnsomheten til et trykkluftsystem, og de gjør direkte inngrep i ledningsnettet overflødig.

Trykkluftrevisjon med SIGMA AIR MANAGER
Trykkluftrevisjon med SIGMA AIR MANAGER

Med den valgfrie visualiseringen SIGMA AIR CONTROL, kombinert med den overordnede styringen SIGMA AIR MANAGER, kan konstante målinger gjøres for hver enkelt kompressors last-/tomgangsdata, belastning og energiforbruk.

All data kan hentes frem på en vanlig PC med nettleser og eksporteres til bedriftens trykkluft-controlling. Dette gjør det mulig med en trykkluftrevisjon.