Dimensjonering av trykkluftbeholderen

Velg enhet

Bruk punktum som desimaltegn! (Det brukes ingen 1000-skilletegn.)

m³/min
min
bar
bar

* Det er ikke tatt hensyn til ekstra lufttilførsel gjennom kompressoren