Full garanti – ingen bekymringer med fastpris

Med KAESERs fullgarantiavtale er sikkerhet og tilgjengelighet, lønnsomhet og verdibevaring for komplekse trykkluftforsyningssystemer konsekvent sikret i hele brukstiden.

  • Med terminer som er individuelt tilpasset driftsbehovene dine, utfører KAESERs serviceteknikere inspeksjoner samt vedlikehold og funksjonssikrede reparasjoner.

  • Funksjons- og sikkerhetsrelevante komponenter kontrolleres og blir eventuelt justert eller byttet ut.

  • Servicedokumentasjonen gir sikkerhet – også med tanke på aktuelle sikkerhetsforskrifter.

KAESER Full Service-avtale: Inspeksjon, vedlikehold, overvåkning og dokumentasjon
Kaesers fullgarantiavtale sikrer deg hele veien: Inspeksjon, vedlikehold, overvåkning og dokumentasjon

Fastpris som er tilpasset din trykkluftforsyning

Følgende tjenester og materialer er inkludert:

  • forbruksmidler og vedlikeholdsdeler (samt miljøriktig fjerning)
  • deler som må skiftes ut periodisk (f.eks. servicesett, kileremmer, motorlager, slangeforbindelser)
  • funksjonsnødvendige reservedeler (f.eks. SIGMA-Block, motor, kjøler)
  • samtlige kostnader for arbeidstid, reise og overnatting.