Standard kubikkmeteromregning

Bruk punktum som desimaltegn! (Det brukes ingen 1000-skilletegn.)


Standardvolum blir beregnet på grunnlag av standardbetingelser:

ved et trykk på 101.325 kPa (760 torr) og
DIN 1343: en temperatur på 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: en temperatur på 288.15 K (15 °C / 59 °F)

Normalbetingelser iht. DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Normalbetingelser iht. ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Realverdi

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
torr
°C
K
°F
mbar(a)