Servicekompetanse

Service verden over – der du er

KAESER SERVICE betyr reservedelslogistikken og den tekniske kompetansen til en global aktør – i nærheten av deg.

Raskt på stedet – alt om bord

Takket være det omfattende vedlikeholds- og reservedelsutvalget i KAESERs servicebiler kan reparasjoner utføres straks.

Raskt på stedet – alt om bord
KAESERs servicebiler: Serviceteknikerne våre er tilstede også i din region alltid utstyrt med de viktigste reservedelene og verktøyene. På denne måten kan vi hjelpe deg raskt og enkelt.

Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeid bruker serviceteknikerne våre utelukkende originaldeler fra KAESER. Det er bare de som kan garantere dokumentert kvalitet og garantere ytelsen til trykkluftforsyningen.

Egne utdanningsprogram på toppnivå

Egne utdanningsprogram på toppnivå

Serviceteknikerne fra Kaeser utdannes av oss på våre egne fabrikker. For deg innebærer det:

  • Alltid fullstendig oppdatert servicekompetanse – uansett om det gjelder mekanikk, behandling eller reguleringsteknikk.
  • Teknikerne våre er også eksperter på trykkluftsystemoptimering og anleggseffektivitet – de har altså alltid helheten i tankene.
  • Også når det gjelder forhindring av ulykker er serviceteknikerne våre fagkyndige med sertifikat.

Moderne reservedelslogistikk

Moderne reservedelslogistikk

Det automatiserte delelageret i Kaeser Distribution Center er hjørnesteinen i den raske forsendelsen av nødvendige vedlikeholds- og reservedeler over hele verden. Den helautomatiske identifiseringen av delene gir smidig, feilfri service.

Hvis det skulle være nødvendig, sender vi deg de nødvendige delene over natten.

Verdensomspennede telefonservice

Verdensomspennede telefonservice

Globalt nettverk og datakommunikasjon gjør det mulig å utføre fjerndiagnose og behovstilpasset vedlikehold på Teleservice-kompatible Kaeser-produkter.

Fordelene for deg:

  • Rask og pålitelig feildiagnose
  • Økt tilgjengelighet og lønnsomhet for anlegget
  • Ideell for telefonvakten til bedriften din