Inspeksjon – sikkert er sikrest

Produkt- og intervallavhengige inspeksjoner av trykkluftanlegget utført av en KAESER servicetekniker gir brukeren større sikkerhet enn de som lar eget personale gjennomføre vedlikeholdsarbeidet.

Inspeksjon: Tilgang ved hjelp av RFID-chip
Vedkommende får tilgang til anlegget ved hjelp av RFID-chip.

  • Innenfor rammene av inspeksjonen kontrollerer Kaesers servicetekniker alle funksjons- og sikkerhetsrelevante deler av trykkluftproduksjons- og behandlingskomponenter.
  • Servicedokumentasjonen gir sikkerhet – også med tanke på aktuelle sikkerhetsforskrifter. Dermed er den varige driftssikkerheten og tilgjengeligheten til trykkluftstasjonen alltid sikret.
  • Kunden kan når som helst si opp inspeksjonsserviceavtalen.
  • Inspeksjonsterminene tilpasses individuelt til driftsbehovene til brukeren.

Fast beregning av arbeids-, reise-, og overnattingsutgifter.