Vedlikehold – hos oss er du i de beste hender

Når det gjelder sikkerhet, tilgjengelighet og verdibevaring for trykkluftstasjonen, er en vedlikeholdsavtale med KAESER det riktige: KAESERs serviceteknikere foretar inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid som er produkt- og intervallavhengig.

Vedlikehold – i de beste hender hos KAESER
Anleggsvedlikeholdet er i de beste hender hos KAESERs serviceteknikere.

  • Vedlikeholdsdeler skiftes ut i henhold til en sjekkliste.

  • Funksjons- og sikkerhetsrelevante komponenter kontrolleres og skiftes ut etter samråd med kunden.

  • Servicedokumentasjonen gir sikkerhet – også med tanke på aktuelle sikkerhetsforskrifter. Dermed er den varige driftssikkerheten og tilgjengeligheten til trykkluftstasjonen alltid sikret.

  • Kunden kan når som helst si opp vedlikeholdsavtalen.

  • Vedlikeholdsterminene tilpasses individuelt til driftsbehovene til brukeren.

  • Behovsbasert beregning av forbruksmidler, vedlikeholds- og reservedeler.

 

Fast beregning av arbeids-, reise-, og overnattingsutgifter. Vi avfallshåndterer brukte forbruksmidler og vedlikeholdsdeler etter forespørsel.