Beregning av den utnyttbare varmemengden for en skruekompressor

Velg enhet
Velg oppvarming
 

Bruk punktum som desimaltegn! (Det brukes ingen 1000-skilletegn.)


kW
%
t
kW
m³/t
kWh
Dager
Innsparinger ved oppvarming med fyringsolje

$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/År
kWh/År
kg CO2/År
Innsparinger ved oppvarming med naturgass

$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/År
kWh/År
kg CO2/År