Kalkulator for F-gasser

For trykkluftkjøletørker (faste kjøleanlegg iht. EU 517/2014, artikkel 4 (2a))

Bruk punktum som desimaltegn! (Det brukes ingen 1000-skilletegn.)

Din kjøletørker
Råd: Kjølemiddel og kapasitet må angis på tørkeren.
Obligatorisk tetthetskontroll
 
KAESER anbefaler:
Utvalg av nye kjøletørkere
Servicetilgjengelighet kjølemiddel