Beregning av trykkfall i rørledninger

Velg enhet

Bruk punktum som desimaltegn! (Det brukes ingen 1000-skilletegn.)

Beregning av trykkfall

m³/min
m
bar
mm
bar

Den nominelle lengden til rørledningen blir beregnet ved å legge sammen lengden til den rette rørledning og den like lengden til de monterte armaturene.
De like lengdene til armaturene kan beregnes med programmet ved siden av, eller anslås omtrent ved å legge til 60 % i lengden for den rette rørledningen, dvs. nominell lengde = rett lengde på rørledningen x 1,6.
Beregningen er gyldig for glatte rør.

Beregning av den like rørlengden

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m