Kalkulator – KAESER Toolbox

Oppdag dine potensielle besparelser

Med kalkulatorene i KAESERs Toolbox beregner du innsparingspotensialet til din trykkluftstasjon.

Riktig dimensjonering av ledninger og tank

Minimer trykktapet på anlegget og unngå tomgangstap ved hjelp av riktig valg av nominell rørdiameter, beholderstørrelse og ledningskomponenter. Vi har de egnede beregningsverktøyene.

Store besparelser ved forhindring av lekkasje

Gjennomsnittlig en fjerdedel av trykkluften går tapt gjennom lekkasjer. Dette utgjør årlig raskt et sekssifret beløp med unødvendige kostnader.

Øk effektiviteten og anleggets ytelse

Nøyaktig kondesatberegning er viktig for lønnsomheten og levetiden til anlegget.

Med kalkulatoren vår for den utnyttbare varmemengden til en skruekompressor kan du oppdage innsparingspotensialer.

Enkel hjelp til omregning

Bar eller torr, kubikkmeter eller liter? 

Beregningsverktøyet vårt kjenner alle internasjonale standardenheter.

Vi hjelper deg også med standard volumberegning iht. DIN 1343 og ISO 2533.