Forskrifter

Både KAESER KOMPRESSORER som produsent og du som bruker av trykkluftanlegg er bundet av standarder og forskrifter. På disse sidene gir vi deg detaljert informasjon om de relevante retningslinjene.

REACH

Derfor implementerer Kaeser REACH – Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier.

Emballasjedirektiv

Derfor implementerer Kaeser det tyske emballasjedirektivet, oppdatert 01.01.2009. Det gjelder all emballasje på markedet.

Forordning om F-gasser

Vi hjelper deg med å forstå de nødvendige forskriftene om håndtering av CFC-baserte kjøleanlegg bedre og bruke dem riktig på ditt serviceområde.