Vi forstår kravene dine

Det optimale er det som passer akkurat for deg

Den nye trykkluftstasjonenvære like individuell som kravene dine som operatør.

Derfor lytter vi og ser godt etter og stiller de riktige spørsmålene.

Her er den allsidige bransjekunnskapen vår til hjelp – uansett om du lager smykker eller halvfabrikater, driver et sementverk, en bilfabrikk eller et bryggeri.

Sammen med deg registrerer vi alle nødvendige produksjonsparametre og rammebetingelser.
Det omfatter f.eks.:

  • Luftkvalitet: Trenger du standard blåseluft eller renromskvalitet av kvalitetsklasse 0 ifølge ISO 8573-1?
  • Eksisterende komponenter på maskinen: Hvilke kompressorer og forbrukere eksisterer allerede? Eksisterer det en overordnet styring? Hvordan er anskaffelsen av rørledningene? Brukes varmegjenvinning?
  • Oppstillingssted: Hvordan er tilførsels-, om- og avtrekksluftføringen? Hvordan er plassforholdene? Hvordan er romklimaet? Hva med den elektriske forsyningen?